Economie politică europeană

Primary tabs

Economie, politică economică și public choice

Aims and scope: 

Aceasta disciplină oferă o introducere în economie politică pentru studenți europeni complet începători în acest subiect. Stilul conversațional al cursurilor este superb pentru prezentarea științei teoriilor și politicilor economice oamenilor politici de mâine. Disciplina este concepută că să ofere studenților o înțelegere conceptuală solidă a subiectului cu ajutorul unor metode și teorii pozitive moderne. Se deosebește de toate celelalte discipline introductive subliniând faptul că procesele economice nu au loc în mod izolat de procesele sociale și politice și încurajând studenților să aplice un mod economic de gândire în viața lor de zi cu zi.

Disciplina urmărește structura cursurilor de economie tradiționale, în timp ce reflectă structurile economice și instituțiile europene și adaptează limbajul și referințele culturale la un public european. De exemplu, moneda euro este moneda de bază la care se face referire pe parcursul întregului semestru, precum și studiile de caz și exemplele se referă în mare măsură la economia politică europeană și la politicile Uniunii Europene. Aceste caracteristici sunt evidente atunci când disciplină se ocupă cu politica agricolă comună, politica comercială externă a UE, politica în domeniul concurenței, sistemul de impozitare, sistemul monetar și financiar, zone monetare comune, și Uniunea Economică și Monetară.

La sfârșitul semestrului, studenții ar trebui să fie în măsură să înțeleagă efectele pe piață ale politicilor publice, precum stabilirea unui preț minim, unui preț maxim, unei cote sau unei subvenții; efectele impozitării și proiectarea sistemelor fiscale optimale, eșecul pieței (concurență imperfectă, externalitătii, bunuri publice) și modalități de a se lupta cu ele, politica monetară, politica fiscală, precum și elaborarea politicilor economice în Uniunea Europeană. Studenții ar trebui de asemenea sa fie capabili să înțeleagă explicațiile economice (public choice) ale unor procese politice precum votul, alegerile, lobbying-ul, delegarea, său reforma și extinderea Uniunii Europene.

Topics: 

1. Zece principii de economie. Să te gândești ca un economist. Introducere în metoda științifică. 2. Oferta, cererea, și politicele publice. Aplicarea politicii agricole comune a UE. 3. Eficiența piețelor și costurile impozitării. Aplicarea taxei pe valoarea adăugată TVA. 4. Eficiența comerțului liber și costurile protecției. Aplicarea politicii comerciale comune a Uniunii Europene. 5. Eșecul pieței: externalități, bunuri publice, monopol. Aplicarea unor politici ale UE. 6. Producția, creșterea economică, ocuparea forței de muncă, inflația, distribuția veniturilor. Aplicarea Uniunii Europene. 7. Politica monetară. Aplicarea BCE și politicii monetare în Zona Euro. 8. Politica fiscală. Aplicarea politicii fiscale în cadrul Uniunii Europene. 9. Introducere în teoria alegerii raționale I: modele spațiale de vot. Aplicării la UE. 10. Introducere în teoria alegerii raționale II: subvenționarea părtinirii. Aplicarea la alegerile si lobbying-ul în cadrul UE. 11. Introducere în teoria alegerii raționale III: problema principlal-agent. Aplicarea la politica executivă și judiciara a UE. 12. Introducere în teoria alegerii raționale IV: teoria cluburilor si jocul Exit-Voice-Loyalty (EVL). Aplicarea la extinderea și reforma UE, și Brexit-ul. 13. Introducere în teoria alegerii raționale V: teoria selectoratului. Aplicarea la negocierea tratatelor UE. 14. Închidere. Prelegerea specială EUROSCI.

Indicative reading: 

Mankiw, N. G., & Taylor, M. P. (2014). Economics. 3rd ed. Boston: Cengage Learning.

Teaching modules: 
Question pool: