Is EU competition policy a good thing?

It is a good thing because it lowers prices for consumers.
98% (157 votes)
It is a bad thing because it restricts firms growth.
2% (3 votes)
Total votes: 160

Comments

Politica de concurență reprezintă un stimulent pentru consumatorii ce în urma stabilirii unei conduite între companii în cadrul pieței libere, beneficiază de prețuri mai mici ale bunurilor și serviciilor. În cadrul UE, articolele 101-109 ale Tratatului de la Maastricht conțin legi ce reglementează competiția pe piața internă, interzicând acorduri neloiale între întreprinderi. Aceste reguli sunt promovate de Comisie, care protejează concurența considerând-o una din mijloacele de maximizare a bunăstării consumatorului și de asigurare a unei repartiții echitabile a resurselor. Competiția pune sub presiune constantă toate afacerile, iar cele ce dețin o poziție dominantă pe piață nu trebuie să abuzeze de acest statut pentru a nu afecta comerțul dintre statele membre. Obiectivul fundamental al regulilor de competiție a UE se rezumă la prevenirea distorsionării competiției, vizând limitarea, descurajarea și eliminarea practicilor comerciale neloiale. Este adevărat că piețele libere nu sunt intotdeauna eficiente deoarece firmele vor incerca să limiteze competiția pentru a-și stimula profitul, dezechilibrul competițional apărând din cauza ca toate afacerile urmaresc acelasi scop, iar interesele lor contradictorii le conduc spre practici mai mult sau mai putin loiale. Aici intervin regulile UE drept condiții pentru mentinerea unei piețe interne libere si dinamice. Comisia Europeană este ce insarcinata cu implementarea politicii de concurență, incurajand întreprinderile si eficacitatea acestora, oferind consumatorilor o varietate de alegeri prin promovarea reducerii prețurilor si a îmbunătățirii calității produselor si serviciilor. Consumatorii detin un rol catalizator in progresul sau regresul competitional dintre afaceri. Alegerea lor de a cumpara sau nu un anumit produs decide direcția pe care companiile o adoptă, încuranjandu-le demersul spre inovare. Cand oamenii isi permit sa cumpere mai multe produse sau servicii la un preț convenabil, companiile sunt impulsionate să producă mai mult, ceea ce înseamnă câștiguri pentru economie. In cadrul teoriei economiei liberale, politica de concurență urmărește sa realizeze piete cu o concurenta perfectă si sa previna formarea monopolurilor și oligopolurilor care isi impun preturile in detrimentul consumatorilor. Pentru UE, politica de concurenta este o conditie necesară pentru existența pietei unice si pentru ca o concurenta perfectă este foarte dificil de atins, daca nu chiar imposibil, Comisia sustine bunăstarea consumatorului prin promovarea unor reguli de la care companiile se pot sustrage cu greu.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 6
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Cu toate acestea, politica UE în domeniul concurenței a suferit reforme semnificative în ultimii ani, politica de modernizare a Comisiei și reformarea interpretării articolului 81 din Tratatul CE, care se referă la carteluri și acorduri verticale restrictive.1 Această modernizare a fost răspunsul Comisiei la mai multe evoluții: ce face piața competitivă; o serie de hotărâri ale Curții Europene de Justiție împotriva Comisiei; și liberalizarea treptată a multor sectoare din UE, ceea ce a sporit probabilitatea ca piața să pedepsi comportamente anticoncurențiale. Comisia aplică acum mai multe analize economice atunci când ia în considerare deciziile, studiază efectele actuale ale unei fuziuni propuse asupra consumatorului și acceptă faptul că, în anumite circumstanțe, fuziunile pot fi bune pentru concurență. Cu siguranță, în domeniul politicii de fuziune, este inechitabil să acuzăm Comisia de faptul că pun "interesele" concurenților în fața "concurenței". Dar un domeniu în care abordarea Comisiei nu a evoluat într-adevăr este tratamentul întreprinderilor dominante. În conformitate cu articolul 82 din tratatul CE (care abordează abuzul de piață al întreprinderilor dominante), acestea au o obligație specială de a evita comportamentele care pot "restrânge, distorsiona sau împiedica concurență ". Aceasta înseamnă că strategiile comerciale care ar fi legale pentru firmele care nu au o poziție dominantă pe piață sunt considerate nelegale atunci când sunt urmărite de o firmă care o face. Comisia definește o firmă dominantă ca fiind cea care controlează mai mult de 50% din piața unui anumit produs. Pe de altă parte, interpretarea articolului 82 din partea Comisiei pare a fi solidă și procompetitivă. Cum poate dominația pe piață să fie în interesul consumatorului sau al concurenței? La urma urmei, dacă firmele nu trebuie să rămână în fața competiției, ce stimulent va trebui să inoveze? Aprecierea Comisiei este, fără îndoială, cea potrivită pentru a se ocupa de industriile înființate, cu încetinire, caracterizate de anumite întreprinderi care produc produse similare, dar concurente, cum ar fi producătorii de autoturisme sau bunuri de uz casnic. Întrebarea este totuși ce reprezintă puterea de piață. De exemplu, este mai puțin clar că Comisia are dreptate în cazul în care o poziție dominantă a unei firme a survenit prin investiții importante în R & D și acumularea de proprietăți intelectuale valoroase. Atunci când este aplicat acestor companii, politica de concurență a UE poate fi mai puțin favorabilă concurenței decât cred cei susținători ai acesteia
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 3
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Politica Uniunii Europene în domeniul concurenței este menită să susțină o piață internă justă. În acest sens, pe lângă autoritățile naționale competente, însărcinate atât cu investigarea, cât și cu judecarea unor practici anticoncurențiale, cum ar fi monopolul, abuzul de poziție dominantă, acordurile restrictive orizontale sau verticale și fuziunile care ar destabiliza piața există direcția supranațională din cadrul Comisiei Europene - Direcția Generală Concurență - al cărei scop este să se asigure că toate societățile concurează în mod egal și echitabil pe baza meritelor acestora, rezultând un beneficiu pentru consumatori, întreprinderi și economia europeană în ansamblul său. Asadar, cred că putem spune că politica UE în domeniul concurenței este avantajoasă pentru consumatori și pentru economie în ansamblu.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Competiția pune sub presiune constantă toate afacerile, iar cele ce dețin o poziție dominantă pe piață nu trebuie să abuzeze de acest statut pentru a nu afecta comerțul dintre statele membre. Obiectivul fundamental al regulilor de competiție a UE se rezumă la prevenirea distorsionării competiției, vizând limitarea, descurajarea și eliminarea practicilor comerciale neloiale. Este adevărat că piețele libere nu sunt intotdeauna eficiente deoarece firmele vor incerca să limiteze competiția pentru a-și stimula profitul, dezechilibrul competițional apărând din cauza ca toate afacerile urmaresc acelasi scop, iar interesele lor contradictorii le conduc spre practici mai mult sau mai putin loiale. Aici intervin regulile UE drept condiții pentru mentinerea unei piețe interne libere si dinamice. Comisia Europeană este ce insarcinata cu implementarea politicii de concurență, incurajand întreprinderile si eficacitatea acestora, oferind consumatorilor o varietate de alegeri prin promovarea reducerii prețurilor si a îmbunătățirii calității produselor si serviciilor.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote

Concurenţa exercită o presiune constantă asupra întreprinderilor pentru a pune la dispoziţia consumatorilor o ofertă cât mai variată, la cele mai bune preţuri. Concurenţa face parte din regulile de joc ale unei pieţe libere şi este în interesul consumatorilor, beneficiarii finali. Uneori, întreprinderile încearcă să denatureze concurenţa. Pentru a garanta buna funcţionare a pieţelor, autorităţile competente, printre care Comisia Europeană, trebuie să prevină sau să corecteze comportamentele anticoncurenţiale. Comisia Europeană supraveghează: acordurile dintre întreprinderi, care limitează concurenţa (cartelurile sau alte tipuri de acorduri) şi prin care părţile îşi stabilesc propriile reguli şi evită regulile unei pieţe liberalizate cazurile de abuz de poziţie dominantă, în care întreprinderea dominantă încearcă să-şi excludă concurenţii de pe piaţă fuziunile şi alte acorduri formale între întreprinderi, care prevăd o asociere permanentă sau temporară (fuziunile sunt autorizate în măsura în care acestea permit o extindere a pieţelor, în beneficiul consumatorilor) eforturile menite să liberalizeze pieţele în sectoare precum transportul, energia, serviciile poştale şi telecomunicaţiile. Multe din aceste sectoare erau dominate de monopoluri de stat şi, prin urmare, este important să ne asigurăm că procesul de liberalizare nu le aduce acestora avantaje neloialesprijinul financiar (ajutor de stat) în beneficiul întreprinderilor din partea guvernelor ţărilor UE – ajutoarele de stat sunt compatibile cu legislaţia europeană cu condiţia ca acestea să nu denatureze concurenţa dintre întreprinderile europene sau să nu aducă prejudicii economiei cooperarea cu autorităţile naţionale competente responsabile cu punerea în aplicare a legislaţiei europene în domeniul concurenţei, pentru a garanta aplicarea uniformă a dreptului concurenţei la nivelul UE. Politica în domeniul concurenţei vizează aplicarea normelor care garantează faptul că întreprinderile funcţionează în condiţii de concurenţă loială. Politica în domeniul concurenţei stimulează spiritul antreprenorial şi eficienţa, le asigură consumatorilor o ofertă mai variată şi contribuie la micşorarea preţurilor şi sporirea calităţii.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 2
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Politica de concurență se referă la aplicarea unor reguli pentru a se asigura că întreprinderile și companiile concurează corect unul cu celălalt. Acest lucru încurajează întreprinderea și eficiența, creează o alegere mai largă pentru consumatori și contribuie la reducerea prețurilor și îmbunătățirea calității. Cel mai simplu mod pentru o companie de a câștiga o cotă de piață ridicată este de a oferi un preț mai bun. Într-o piață competitivă, prețurile sunt împinse. Nu numai că acest lucru este bun pentru consumatori - când mai mulți oameni își pot permite să cumpere produse, ea încurajează întreprinderile să producă și să stimuleze economia în general. Concurența încurajează, de asemenea, întreprinderile să îmbunătățească calitatea bunurilor și serviciilor pe care le vând - pentru a atrage mai mulți clienți și pentru a extinde cota de piață.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote