Producția, ocuparea forței de muncă, inflația, distribuția veniturilor | Economia politică europeană - SP1 - RISE2 - Curs 6