Economia politică și metoda științifică | Economia politică europeană - SP1 - RISE2 - Curs 1