Curs de închidere | Politici funcționale europene - RISE3 - Curs 14