Politicile Uniunii Europene

Primary tabs

Economice, sociale și externe

Aims and scope: 

Aceasta disciplină îți va prezenta ceea ce face Uniunea Europeană în diferite domenii, cum ar fi politica economică (piața unică, UEM), politica socială (cetățenie, agricultură, regiuni) și politica externă (comerț, dezvoltare, PESC). De asemenea, te va introduce în analiza economică și politică a politicilor UE, ceea ce îti va permite să dezvolți abilități analitice și teoretice generale care te vor servi ca fundații pentru studii mai avansate sau că să le transferi direct în joburi neacademice. Întrebările și discuțiile de seminar te vor încuraja să dezvolți abilități practice, cum ar fi capacitatea de a cerceta în mod independent, de a oferi și de a primi evaluări de la colegi și de a dezbate pentru a elucida o problemă.

Mai specific, obiectivele disciplinei sunt de trei tipuri: 1) DESCRIPTIVE: furnizarea unei descriere detaliată a ceea ce Uniunea Europeană face în diferite arii politice, de la politica pieței unice la politica externă, precum și problemele centrale actuale în această perioada critică a dezvoltării UE. 2. TEORETICE/ANALITICE: plasarea acestor informații empirice în cadrul înțelegerii și utilizării de către student a unor explicații teoretice pozitive din domeniul analizei politicilor publice. Printre altele, aceste teorii ne ajută să explicăm următoarele probleme: de ce este atât de dificil de menținut inflația la un nivel acceptabil pentru toate statele membre ale zonei Euro? De ce atât de multe state membre au deficite excesive? De ce este Politica Agricolă Comună atât de greu de reformat? De ce sunt atâtea mecanisme de corectare la sistemul de resurse proprii a UE? De ce are politica regională a UE atât de multe obiective? De se dau burse postdoctorale din fondul social european în țări cu sisteme de educație bazică deficiente? De ce sunt unele acorduri comerciale atât de controversate? 3. CRITICE/NORMATIVE: dezvoltarea unei abordări critice/normative față de multele probleme cu care cetățenii și liderii politici ai UE se vor confrunta în următorul deceniu. Ex: Ar trebui să adere România la Zona euro? Este Pactul de Stabilitate și Creștere Economică prea strict sau prea flexibil? Este politica de concurență a UE prea strictă cu campionii europeni? Este mobilitatea muncii buna pentru dezvoltarea economică a României? Ar trebuie Uniunea să se mai extindă la Ucraina și Moldova? Ar trebui să fie o armată europeană?

Cheia pentru a debloca aceasta disciplină este dublă. Pe de o parte, politicile UE afectează cetățenii în mod diferit în funcție de grupul social sau teritoriu, ceea ce generează diferențe în preferințele lor pentru politicile UE. Pe de altă parte, aceste diferențe sunt rezolvate în cadrul sistemului instituțional actual al UE. Numai după analizarea diferențelor dintre preferințe și a regulilor jocului de elaborare a politicilor, vom putea înțelege politicile UE.

Topics: 

1. Europeismul științific: Uniunea Europeană și metoda științifică. 2. Instituții și procesul decizional. 3. Piața unică: teoria, practica și impactul economic. 4. Politica socială: mobilitatea muncii la cetațenia UE. 5. Uniunea Economică și Monetară: teoria, evoluția și modul de funcționare. 6. Politicile pieței unice: politica concurenței, industrială și de competițivitate, armonizarea fiscală, transport, energie, mediu, pescuit. 7. Recapitulare. 8. Bugetul UE. 9. Politica agricolă comună: teoria, practica și impactul. 10. Politica regională: teoria, practica și impactul. 11. Politicile interne: imigrație, azil, spațiul Schengen, drepturile cetățenești, justiție. 12. Relațiile externe și afacerile internaționale: politica de comerț extern, politica de dezvoltare, politica externă și de securitate comună. 13. Extinderea și restrângerea Uniunii: teoria, evoluția, Brexit. 14. Recapitulare.

Indicative reading: 

El-Agraa, A. (2015) The European Union Illuminated: Its Nature, Importance and Future. Palgrave Macmillan. Chapters 4-6; El-Agraa, A.M. (2011) The European Union: economics and policies, Ninth edition. Cambridge University Press. Chapters 6-25; European Parliament EU Fact Sheets; Hix, S. and B. Hoyland (2011) The Political System of the European Union, 3rd edition. Palgrave Macmillan. Chapters 8-12; Wallace, H., M.A. Pollack, and A.R. Young (eds) (2014) Policy-Making in the European Union, Seventh edition. Oxford University Press; Artis, M., and Nixson, F. (2007) The Economics of the European Union: Policy and Analysis. Oxford University Press.

Classes: