Should voting inside the Commission, ECB, or ECJ, be made transparent?

No, because they are collegial institutions representing the EU interest . Once they decide, prior differences are irrelevant.
7% (4 votes)
No, because if the EU's foes know its internal divisions, they can use them against it.
5% (3 votes)
No, because if EU citizens know the divisions inside those institutions, they will no longer trust their decisions.
15% (9 votes)
Yes, because EU citizens have a democratic right to know how EU policies that affect them are decided on their behalf.
73% (43 votes)
Total votes: 59

Comments

Având în vedere argumentul democratic, s-ar putea afirma faptul că procesul legislativ din UE suferă, într-o oarecare măsură, de o lipsă a transparenței. Este foarte important ca noi, în calitate de cetățeni europeni, să cunoaștem modul în care anumite decizii, care ne influențează în mod direct, sunt luate în cadrul acestor instituții europene, dar și ce implicații au acestea asupra fiecăruia. Așadar, transparența devine un concept cheie în politica actuală. Cu privire la Comisie, aceasta apară interesele Uniunii în ansamblu și nu a statelor, rezultând o lipsă de transparență a procesului decizional în cadrul acesteia. CJE este și ea acuzată oarecum că ar duce lipsă de transparență la nivel decizional, deși aceasta promovează integrarea europeană. BCE, ca instituție supranațională, nu are o autonomie absolută, iar o transparență mai mare ar putea afecta echilibrul fragil al uniunii monetare. Totuși, chiar dacă cetățenii nu au întotdeauna acces la deciziile luate la nivel european, acest lucru nu trebuie interpretat doar într-o manieră negativă. deoarece există posibilitatea ca funcționarea și credibilitatea instituțiilor să fie amenințată, afectând chiar interesele Uniunii Europene.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 19
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Într-o democrație reprezentativă, cetățenii au dreptul să știe dacă legislatorii lor au votat în favoarea lor sau împotriva unei legi sau a unei propuneri. Cetățenii au dreptul să știe care sunt opțiunile de politică disponibile. Prin urmare, atât transparența, cât și accesibilitatea documentelor sunt esențiale. Consiliul UE este un legiuitor. Membrii parlamentelor naționale au acces insuficient la documente și înregistrările de vot, inclusiv înregistrările informale de vot, pentru a putea supraveghea și controla acțiunile guvernelor lor. Pentru cetățeni, este chiar mai greu să aibă acces la documente, să dobândească cunoștințe despre ei guvernamentale sau să înțeleagă procesul prin care parlamentele iau decizii. Prin urmare, democratia noastra este imperfectă. Dacă cetățenii noștri nu au acces la ceea ce se întâmplă în guvernul lor, cum pot, eventual, să voteze în cunoștință de cauză? Transparența este esențială pentru a face ca democrația să aibă sens. Fără transparență, nu poate exista public spațiul în care cetățenii, părțile interesate și mass-media pot delibera și, astfel, pot participa la luarea deciziilor. Transparența poate fi un mijloc de a aduce UE mai aproape de cetățenii săi. În această lucrare de poziție, susținem că În prezent, UE nu respectă acest standard democratic și, în special, Consiliul în mod regulat încalcă reglementările UE privind transparența.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 18
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Problema transparenţei instituţiilor Uniunii Europene creează o situaţie de dilemă, având în vedere că atât o transparentizare mai mare a procesului decizional, cât şi una mai mică, vor avea consecinţe pozitive şi negative. Comisia europeană este o instituţie independentă de interesele statelor membre, nu primeşte instrucţiuni şi astfel, ia decizii în interesul UE. Deşi Comisia este cea care formează agenda-setting propunând noi acte legislative, implementând politicile şi bugetul UE, deciziile din cadrul ei sunt secrete. Pe de o parte acest lucru prezintă un deficit democratic, întrucât cetăţenii îşi pot pierde încrederea în Comisie, dar pe de altă parte, Comisia se prezintă unită în urma votului. Banca Centrală Europeană este o altă instituţie imparţială şi independentă de guvernele naţionale care se ocupă cu politica monetară şi în cadrul căreia se iau decizii care influenţează cetăţenii UE. O mai mare transparentizare a BCE ar putea duce la acutizarea conflictului deja existent între Nord şi Sud şi ar crea un mediu social neprietenos şi conflictual pentru cetăţenii europeni, având în vedere că aceştia vor şti ce ţări au votat în favoarea sau împotriva unei anumite decizii. Iluzia unităţii poate fi mai avantajoasă, deoarece nu prezintă situaţiile de conflict dintre ţările membre, însă unele ţări se pot simţi nereprezentate fiind în minoritate. Alte bănci centrale, precum Federal Reserve of the USA publică modul în care s-a votat şi raportează Congresului asupra situaţiei şomajului o dată la 6 luni, spre deosebire de BCE care nu raportează Parlamentului European. Mai mult decât atât, membrii băncii centrale americane publică rezumatele întâlnirilor pentru ca publicul să cunoască cine şi ce a susţinut sau votat. În legătură cu Curtea de Justiţie Europeană, care a promovat mereu cel mai puternic integrarea europeană, deciziile judecătorilor sunt, de asemenea, secrete. Spre deosebire de unele state naţionale care permit judecătorilor să-şi exprime dezacordul cu privire la o decizie, judecătorii CJUE nu pot exprima o opinie separată de cea a curţii. Acest fapt dă impresia unităţii instituţiei în luarea deciziilor, dar poate reprezenta şi un impediment pentru îmbunătăţirea activităţii curţii. În concluzie, transparentizarea instituţiilor UE trebuie făcută într-o anumită limită şi cu prudenţă, astfel încât UE să fie mai responsabilă şi credibilă în faţa propriilor cetăţeni, dar în acelaşi timp, să nu rămână vulnerabilă în faţa concurenţilor săi, Rusia, China, SUA, care ar putea profita de slăbiciunile UE. Cu toate acestea, orice transparentizare este greu de îndeplinit ţinând cont de faptul că liderii politici nu şi-o doresc.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 20
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Consider că democrația este o pictură creată de publicul său, iar democrația fără transparență este precum un public legat cu ochii, crezând și sperând fără să știe cu adevărat dacă principiile democratice sunt respectate sau nu. Alegerile sunt actul public prin care îți asumi guvernarea democratică, iar alegerile sunt publice doar atunci când toți cetățenii poți participa pe deplin. Fără transparență cetățenii pot participa doar la primele elemente, acestea fiind alegeri în necunoștință, controlate de către altcineva. Comisia Europeană este brațul executiv independent al UE și este singura responsabilă cu elaborarea de propuneri pentru o nouă legislație europeană și pune în aplicare deciziile Parlamentului European și ale Consiliului UE. Cu toate aceste, deciziile sunt luate în interior și nu sunt publice, lucru care duce la lipsa de încredere a cetățenilor, la suspiciuni și la presupuneri eronate. La fel ca și Comisia Europeană, în cadrul Băncii Europene deciziile sunt la fel de secrete și netransparente, deși scopul principal al acesteia este menținerea stabilității prețurilor, adică protejarea valorii euro. Stabilitatea prețurilor este esențială pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă și reprezintă cea mai importantă contribuție pe care o poate aduce politica monetară în acest domeniu. Datorită importanței majore a acestei instituții, deciziile ar trebui să fie mult mai accesibile cetățenilor, chiar dacă pot duce la numeroase conflicte între state din cauza lipsei de obiectivitate. Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) interpretează legislația UE pentru a se asigura că este aplicată în același mod în toate țările UE și soluționează litigiile juridice dintre guvernele naționale și instituțiile UE. De asemenea, în anumite circumstanțe, pot fi folosite de persoane fizice, companii sau organizații pentru a acționa împotriva unei instituții a UE, în cazul în care consideră că le-a încălcat vreodată drepturile. Consider că lipsa de transparență a acestor instituții UE pot duce la o stare de indiferență a cetățenilor (pentru că se complac în situație și sunt conștienți că nu pot acționa în nici un fel) și la o neîncredere în aceste instituții. În concluzie, aceste responsabilități pe care le au instituțiile UE ar trebui să fie mult mai transparente pentru că este dreptul cetățenilor să aibă mult mai mult acces la deciziile care ii privesc, mai mult sau mai puțin, în mod direct.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 19
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Procedura standard de luare a deciziilor la nivelul UE este cunoscută sub numele de procedură legislativă ordinară, denumită anterior codecizie. Aceasta înseamnă că Parlamentul European, instituţia care îi reprezintă pe cetăţenii europeni şi ai cărei membri sunt aleşi prin vot direct, trebuie să aprobe legislaţia UE împreună cu Consiliul, instituţia reprezentând guvernele celor 28 de state membre. Tratatul instituind Uniunea Europeană consacră noţiunea de transparenţă în primul său articol, alineatul doi, care stabileşte că deciziile se iau într-o manieră cât se poate de deschisă şi mai aproape de cetăţean. Cu toate acestea, sondajul de opinie al cetățenilor UE, publicat la 31 ianuarie 2013, a arătat că majoritatea cetățenilor din întreaga Europă sunt preocupați de etică și de lobby în procesul de elaborare a politicilor de la Bruxelles și că doresc o mai bună reglementare a grupurilor de interese, precum și o mai mare transparență a organelor Uniunii Europene. O constatare importantă a Sondajului de opinie al cetățenilor UE este că cetățenii sunt dornici să obțină informații mai ample despre luarea deciziilor de către Uniunea Europeană și cheltuirea fondurilor UE, considerând că un grad ridicat de transparență este esențial.Asadar, in calitate de cetateni ai Uniunii Europene, avem dreptul de a cunoaste modurile prin care se iau deciziile dar si felul in care acestea ne afecteaza, transparenta oferind astfel printre altele si rolul de a incuraja participarea mai activa la viata politica a Uniunii.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 19
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

În vremuri tulburi pentru Uniunea Europeană, când unele națiuni văd construirea de bariere ca o necesitate, în timp ce pentru altele este un simbol al epocii întunecate a cortinei de fier, există un perete fizic invizibil care începe să se sfărâme - zidul Transparenței UE. Cu toate acestea, sub presiunea societății civile și prin reconsiderarea cu înțelepciune a poziției sale și a rolului pe care transparența luării deciziilor o are într-un sistem democratic , instituțiile UE au început demolarea lentă a acestui zid. "Transparența" este un cuvânt cheie pentru politicienii UE, dar și un termen limpede pentru cetățenii Europei. Cetățenii UE doresc să joace un rol important alături de lobbyiști și să aibă o viziune transparentă asupra întregului proces politic, dar, după cum arată cercetările recente, transparența, pe cât de importantă, poate fi și contraproductivă în cazul în care este supraapreciată, existând riscul ca aceasta să ducă la mai multă corupție sau politici rele. De aceea, instituțiile UE încearcă să mențină echilibrul necesar între menținerea independenței lor, dar și să rămână suficient de răspunzători și transparenți.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 15
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Eu consider că instituțiile Uniunii Europene trebuie să-și desfășoare activitatea într-un mod cât mai transparent deoarece cetățenii UE au dreptul democratic să știe modul în care se face o lege care le afectează viața, fapt precizat și în tratatul de la Lisabona. Astăzi cetățenii au o încredere scăzută în instituțiile Uniunii Europene și este necesară îmbunătățirea participării lor la nivelul UE și transparența deciziilor instituțiilor pentru a elimina decalajul perceput dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și cetățeni, pe de altă parte. Cred că transparența ar aduce mai multe efecte pozitive decât negative în acest moment. De exemplu, cetățenii ar fi mai informați în privința instituțiilor UE devenind mult mai interesați și implicați în acest domeniu și ar respecta mai mult principiul democrației. Efectele negative care le-ar produce ar fi să amplifice conflictul deja existent între Nord-Sud deorece odată ce deciziile sunt transparente cetațenii ar afla care stat a dezavantajat pe altul.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 10
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

“Transparența"- un cuvânt cheie pentru politicienii UE, dar și un termen limpede pentru cetățenii Europei. Atunci când deciziile nu sunt luate în modul cel mai transparent sau sunt comunicate în mod greșit, oamenii își întorc spatele la rezultatele acestor alegeri politice. Cu toate acestea, sub presiunea societății civile și prin reconsiderarea cu înțelepciune a poziției sale, instituțiile UE au început demolarea lentă a acestui zid. Transparența își va găsi cu greu locul în viitorul UE, dar, în practică, va sublinia mișcările politice din fiecare sector - migrația, locurile de muncă și creșterea economică, guvernarea zonei euro. Cetățenii UE doresc să joace un rol important alături de lobbyiști și să aibă o viziune transparentă asupra întregului proces politic, dar, după cum arată cercetările recente, transparența poate fi contraproductivă, ducând la mai multă corupție sau politici rele. De aceea, instituțiile UE încearcă să mențină echilibrul necesar între menținerea independenței lor, dar și să rămână suficient de răspunzători și transparenți.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 7
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

"În conformitate cu normele în materie de transparență prevăzute în Tratatul de la Lisabona, instituțiile UE își desfășoară activitatea în mod cât mai deschis și la un nivel cât mai apropiat posibil de cetățeni. Procesul de legiferare desfășurat de miniștri în cadrul Consiliului este deschis publicului, iar cetățenii au dreptul de a solicita accesul la documentele Consiliului." - https://www.consilium.europa.eu/ro/general-secretariat/corporate-policies/transparency/ Consider că transparența ar fi într-un oarecare mod benefic pentru cetățeni deoarece aceștia ar fi mult mai conștienți de impactul asupra deciziilor dar de asemenea consider că o mai mare transparență ar crea multe divergente.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 9
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Într-o democrație reprezentativă, cetățenii au dreptul să știe dacă legislatorii lor au votat în favoarea lor sau împotriva unei legi sau a unei propuneri. Prin urmare, atât transparența, cât și accesibilitatea documentelor sunt esențiale.Transparența este esențială pentru a face democrația să aibă sens. Fără transparență, nu poate exista spatiul public în care cetățenii, părțile interesate și mass-media pot discuta și participa la luarea deciziilor.O politică mai transparentă poate fi un mijloc de a aduce UE mai aproape de cetățenii săi, dar si un factor de ridicare a standartului democratic la alt nivel.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 7
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote