Is EU competition policy a good thing?

It is a good thing because it lowers prices for consumers.
98% (157 votes)
It is a bad thing because it restricts firms growth.
2% (3 votes)
Total votes: 160

Comments

Competitivity has only things to offer for us, the consumers.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 3
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote

Competitivity has only things to offer for us, the consumers.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote

In my oppinion EU competion seems to be good for customers but quality products will still be expensive and companyes that will try to produce quality with less money will find this very difficult so in my oppinion will lead to an accepted paradox. It is true that out of the factory quality products can be achieved cheaper by the producer but the added value of the marketer keeps the prcing high.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote

Competition puts businesses under constant pressure to offer the best possible range of goods at the best possible prices, because if they don't, consumers have the choice to buy elsewhere. In a free market, business should be a competitive game with consumers as the beneficiaries. So that I think that it’s not a bad idea.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 4
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote

To my mind, yes because there are more choice.In a competitive market, businesses will try to make their products different from the rest. This results in greater choice – so consumers can select the product that offers the right balance between price and quality.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 3
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote

Yes, EU competition policy is a good thing as it lowers prices for consumers. Competition policy is about applying rules to make sure companies compete fairly with each other. This encourages enterprise and efficiency, creates a wider choice for consumers and helps reduce prices and improve quality. These are the reasons why the EU fights anticompetitive behaviour, reviews mergers and state aid and encourages liberalisation .EU’s competition policy has done much to extend competition into many sectors where monopolies had previously earned excessive profits. In the process, it has boosted the competitiveness of European firms and delivered a much better deal for consumers.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 7
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Concurența pune afacerile în presiune constantă pentru a oferi cea mai bună gamă posibilă de bunuri la cele mai bune prețuri posibile, deoarece, dacă nu, consumatorii au posibilitatea de a cumpăra în altă parte. Într-o piață liberă, afacerea ar trebui să fie un joc competitiv cu consumatorii ca beneficiari.În ceea ce privește această problemă, cred că politica în domeniul concurenței este un lucru remarcabil. Este o parte integrantă a calității bunurilor. În stadiul actual al dezvoltării mondiale, concurența ca forță motrice determină producătorii de bunuri să caute în mod constant noi modalități de a-și îmbunătăți calitatea, prețuri mai mici și de a îmbunătăți calitatea serviciilor. în cadrul căreia mecanismul pieței, care asigură o creștere economică stabilă, o varietate de sortimente și o calitate ridicată a bunurilor și serviciilor, este concurența pe piață. Formarea relațiilor competitive promovează crearea unei piețe dezvoltate, civilizate, care include sfera de producție și schimbul de mărfuri. În acest caz, competiția îndeplinește o serie de funcții importante, oferind beneficii pentru consumatori, precum o mai bună calitate a produselor, prețuri reduse, mai multe alternative al aceluiași produs, inovație și concurenți mai buni pe piețele globale
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 11
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Concurența în afaceri este benefică mediului antreprenorial deoarece încurajează inovația continuă, iar firmele participante în cadrul acestei competiții sunt motivate să descopere constant metode de a-și îmbunătăți produsele și modul în care acestea ajung la consumatori. În ceea ce privește consumatorii, îi avantajează pe aceștia deoarece au parte de produse la prețuri avantajoase, iar pe lângă acest lucru, competitia impinge producatorii spre a oferi consumatorilor un produs cât mai bun. Nu în ultimul rând, competiția îndeplinește o serie de funcții importante, oferind beneficii pentru consumatori, precum o mai bună calitate a produselor, prețuri reduse, mai multe alternative al aceluiași produs, inovație și concurenți mai buni pe piețele globale.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 13
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Indiferent de mărimea afacerii sau a pieței, întodeauna există o concurenţă mai mare sau mai mică, care poate fi abordată pe mai multe căi. În primul rând, concurenţa poate fi privită prin prisma vârstei afacerii, respectiv un start-up sau o companie cu vechime în piaţă. Start-up-urile au nenumărate slăbiciuni, în principal datorită lipsei de recunoaştere, a experienţei manageriale sau a sudării echipei interne, dar au şi două puncte forte care ar trebui exploatate la maximum. O altă tehnică ce poate fi folosită în analiza concurenţei este cea a factorilor PESTLE, care înseamnă analiza mediului extern al eventualelor probleme sau oportunităţi ce pot veni din partea politicului, economiei, sociologiei, tehnicii, legislaţiei sau ecologiei. Şi pentru că tot vin alegerile, am să vă ofer un exemplu în care factorii politici au pus mari probleme unei afaceri.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 9
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Concurența îndeplinește o presiune constantă asupra operatorilor economici pentru a pune la dispoziția consumatorilor o ofertă cât mai diversificată. Concurența face parte din regulile după care se ghidează piața liberă, și este în intereseul beneficiarilor finali, adică a consumatorilor. Uneori, întreprinderile încearcă să știrbească imaginea concurenţei. Pentru a garanta buna funcţionare a pieţelor, autorităţile competente, printre care Comisia Europeană, trebuie să prevină sau să corecteze comportamentele anticoncurenţiale. Comisia Europeană supraveghează: a. Acordurile dintre întreprinderi care limitează concurența şi prin care părţile îşi stabilesc propriile reguli şi evită regulile unei pieţe liberalizate. b. Cazurile de abuz de poziţie dominantă, în care întreprinderea dominantă încearcă să-şi excludă concurenţii de pe piaţă. c. Fuziunile şi alte acorduri formale între întreprinderi, care prevăd o asociere permanentă sau temporară. d. Eforturile menite să liberalizeze pieţele în sectoare precum transportul, energia, serviciile poştale şi telecomunicaţiile. Multe din aceste sectoare erau dominate de monopoluri de stat şi, prin urmare, este important să ne asigurăm că procesul de liberalizare nu le aduce acestora avantaje neloiale. e. Sprijinul financiar (ajutor de stat) în beneficiul întreprinderilor din partea guvernelor ţărilor UE – ajutoarele de stat sunt compatibile cu legislaţia europeană cu condiţia ca acestea să nu denatureze concurenţa dintre întreprinderile europene sau să nu aducă prejudicii economiei. f. Cooperarea cu autorităţile naţionale competente responsabile cu punerea în aplicare a legislaţiei europene în domeniul concurenţei, pentru a garanta aplicarea uniformă a dreptului concurenţei la nivelul UE. Din punctual meu de vedere, concurența încurajează spiritual antreprenorial și eficiența, asigurând consumatorilor o ofertă diversificată , contribuind la micșorarea prețurilor și la sporirea calității.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 8
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote