What is an economist?

A scientist.
29% (35 votes)
A policy advisor.
71% (84 votes)
Total votes: 119

Comments

După cum am aflat la curs, economia ajută să înțelegem fenomenele politice, iar alegerile luate în politică influențează economia. De altfel, consider că inițial, un economist a fost om de știință, care a lansat teorii și concepte cheie, precum: mana invizibilă, concurență, interdependență, având ca exemple pe: Thomas Malthus, Adam Smith, David Ricardo. Ulterior după Primul Război Mondial și Marea Depresiune din anii 30, modificările sistemului internațional au dus implicit și la schimbarea interpretării economiștilor din om de știință în consilier politic. Drept exemple, John Maynard Keynes și Harry Dexter White care nu doar că erau la bază teoreticieni, dar a căror idei au modificat sisteme politice de guvernare, al cărui rezultat a fost cea mai importantă conferință, și anume, de la Bretton Woods a cărui efect a fost nașterea FMI și BIRD. În concluzie, cred că un economist trebuie să fie atât un om de știință care trebuie să dezvolte teorii, cât și consilier politic, pentru a le pune în aplicare în realitate.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 44
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

A fi economist nu presupune a fi numai un om de stiinta care elaboreaza o serie de teorii, ci include abilitati precum stapanirea cunostintelor de legislatie in domeniul fiscal, contabilitate, statistica si multe altele. Prin intermediul acestora, el trebuie sa emita probabilitati, sa se ocupe de administrarea bunastarii populatiei. Datorita relatiei de interdependenta dintre economie si politica, economistul e nevoit sa depaseasca stadiul de om de stiinta, el fiind in acelasi timp si un consilier politic, avand capacitatea de a influenta diferite actiuni din domeniul politic.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 40
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Economia este un domeniu foarte vast, care înglobează o întreagă serie de alte subdomenii. Astfel că, rolul unui economist este unul destul de complicat. Sunt de părere că un economist este în primul rând un om de știință, deoarece lansează teorii și ipoteze care ulterior pot fi verificate. Însă acest lucru este insuficient, având in vedere faptul ca economia este prezentă în toate sferele vieții. Economistul trebuie să fie capabil să gândească probabilistic, să aibă o bună capacitate de analiză, să stăpânească bine domeniul economic, care include statistica, contabilitatea, domeniul fiscal etc. Toate acestea se află în legătură cu politica și astfel economistul nu rămâne doar la stadiul de om de știință, ci devine și un consilier politic care pune în practică anumite teorii sau influențează decizii politice care au legătura cu domeniul economic. Așadar, un economist este atât om de știință, dar mai ales consilier politic, cu o importantă capacitate de a schimba sau influența realitatea politică, cu referire la domeniul economic, in special.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 37
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Acumularea şi administrarea resurselor prin respectarea principiului hedonistic, al maximizării efectului cu minimum de efort. Economistul este omul din categoria ocupaţională care are în centrul preocupărilor ei modul de administrare a bunăstării la nivel de micro şi macro scară. El colectează şi analizează informaţii, le procesează, monitorizează tendinţe, elaborează prognoze, dar mai ales oferă soluţii problemelor apărute ca urmare a comportamentului pieţei. Economistul este un factor de decizie, un creator de bunăstare sau, după caz, factor de distrugere a acesteia. Recenta criză economico-financiară din Romania( 2012) a demonstrat fragilitatea structurilor organizaţional-instituţionale, naţionale şi globale, şi incapacitatea acestora de a contracara cu efecte minime deciziile luate de acei “falși creatori de bunăstare” care au reuşit să transfere în economia reală mişcările unui haos controlat al lumii financiare. In același timp,acesta este cel care, prin deciziile, responsabilităţile şi capacităţile de creator de bunăstare pe care le are, modelează şi modifică structuri economice şi sociale, având totodata și controlul asupra componentelor politice şi sociale ale societăţii şi, prin aceasta, asupra creşterii şi dezvoltării economiei naţionale, a întăririi locului acesteia pe piaţa mondiala.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 36
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Un economist este un om de știință, a cărui muncă este fundamentată pe crearea de direcții ideologice, care au ca scop apariția unor noi orientări, menite să prezinte o nouă modalitate de a spori încrederea între state, între cetățeni. Pe de cealaltă parte, un consilier politic este responsabil pentru diseminarea cercetărilor științifice, dar și pentru convingerea actorilor internaționali/naționali să transpună eficient conceptele în politică. Exemplele istorice ne-au prezentat o panoplie a acestor delimitări din interiorul cuvântului ''economist''. Astfel, disputa dintre John Maynard Keynes și Friedrich Hayek a reprezentat un punct de cotitură în direcția economiei mondiale. Keynes, un susținător al implicării Guvernului în procesul schimbului liber, își dorea o dezvoltare a infrastructurii pentru a crea locuri de muncă. De asemenea, Hayek punea accentul pe schimbul liber, dar fără intervenția unui actor ce ar putea să producă disensiuni la nivelul încrederii și sprijinului între țări. Principiile liberale au ținut prim-plan-ul jumătății secolului al XX-lea, iar impactul economiștilor a fost esențial în apariția unor organizații internaționale precum GATT, în 1947, redenumită în 1994, Organizația Mondială a Comerțului. În concluzie, un economist nu poate fi privit dintr-o singură perspectivă, ci este necesar ca între rolurile multiple ale acestuia/acesteia să fie evidențiată o legătură complementară.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 30
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Un economist trebuie să fie capabil să analizeze posibilitățile care apar în cadrul unei piețe. El trebuie să cunoască conturile, bilanțul, trebuie să aducă noi idei care să revoluționeze piața și în același timp să cunoască legile fiscale. Economistul are rolul de a aduce previziuni în legătură cu schimbările din cadrul unei piețe. Dacă acesta face o previziune care mai târziu se dovedește a fii eronată, el trebuie să aducă argumente solide referitoare la alegerea făcută. Un rol important al economiștilor este acela din cadrul circulației banilor pe piața monetară, deoarece datorita muncii depuse de acesta se văd rezultatele financiare periodice ale "jucătorilor" de pe piață.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 29
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Un specialist ce caută să rezolve problemele date de resursele limitate și nevoile in continua creștere și diversificare .Acesta trebuie să fie suficient de capabil pentru a analiza aspectele ce pot afecta sau nu piața. Economistul este un element principal în economia fiecărui stat.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 30
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Economistul este atât un om de știință, cât și consilier politic. Orice știință pornește de la o teorie, apoi în timp aceasta evoluează și este pusă în practică. În viziunea mea, economistul a fost inițial om de știință care a fundamentat o serie de teorii, pornind de la observații, colectând date și analizându-le, ca mai apoi să le poate folosi fiind consilier politic. Acest două ipostaze, fac mai degrabă distincția dintre teorie și practică, care este aproape imposibilă. Importanța economistului ca om de știință este semnificativă, având misiunea de a observa ,de a colecta date și de a le analiza. Totuși, atunci când economistul apare în postura de consilier politic, misiunea acestuia devine și mai complexă, trebuie să țină cont de teoriile emise, și să fie capabil să prognozeze sau chiar să influențeze anumite direcții ale politicii actuale, întrucât domeniul politic este strâns legat de cel economic, spre exemplu prin intermediul unei economii prospere, un guvern poate câștiga electorat. În concluzie, consider că postura economistului de consilier politic servește drept continuitatea celei ca om de știință, ambele având un rol la fel de important,iar delimitarea acestora două ipostaze duce la pierderea valorii celeilalte.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 36
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Meseria de economist are un înțeles larg, deoarece economia reprezintă o arie largă de cunoștințe.Economiștii sunt specialiști pe diferite domenii. De obicei aceștia lucrează în finanțe și rentabilitate. Economistul este un bun creator de bunăstare sau, după caz, factor de distrugere a acesteia. Prin responsabilitatea și capacitatea de creator de bunăstare pe care le posedă, economistul modelează și modifică structuri economice și sociale. Prin forța și puterea dată de controlul asupra economiei, acesta are în mod direct controlul asupra componentelor politice și sociale ale societății.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 35
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Un economist este un expert care studiază relația dintre resursele societății și producția acesteia. Societățile studiate pot varia de la cele mai mici comunități locale până la o întreagă națiune sau chiar la economia globală. Opiniile experților și rezultatele cercetărilor unui economist sunt utilizate pentru a ajuta la formarea unei game largi de politici, inclusiv ratele dobânzilor, legile fiscale, programele de ocupare a forței de muncă, acordurile comerciale internaționale, strategii corporatiste etc. Asadar, putem afirma faptul că un economist este un om de știință pentru că pornește de la o serie de teorii pe baza cărora vor fi formulate decizii care vor influenta mersul lucrurilor ( intr-o maniera pozitivă se dorește), demonstrând ideea conform căreia economistul poate îndeplini si functia unui consilier politic.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 33
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote