Should voting inside the Commission, ECB, or ECJ, be made transparent?

No, because they are collegial institutions representing the EU interest . Once they decide, prior differences are irrelevant.
7% (4 votes)
No, because if the EU's foes know its internal divisions, they can use them against it.
5% (3 votes)
No, because if EU citizens know the divisions inside those institutions, they will no longer trust their decisions.
15% (9 votes)
Yes, because EU citizens have a democratic right to know how EU policies that affect them are decided on their behalf.
73% (43 votes)
Total votes: 59

Comments

Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană și Curtea de Justiție a Uniunii Europene sunt instituții care au un sistem de luare a deciziilor asemănător. În pofida faptului că ar fi tentant din punct de vedere democratic ca cetățenii Uniunii Europene să beneficieze de o transparentizare a activității acestora, prin intermediul unor rapoarte spre exemplu care ar veni să indice detaliat modul în care s-a votat o anumită decizie, această acțiune ar aduce și anumite dezavantaje. Reprezentații Comisiei,CJUE, BCE nu mai reflectă interesele statelor care i-au delegat. Aceste instituții reprezintă Uniunea Europeană în ansamblu, iar Uniunea Europeană reprezintă interesele cetățenilor Statelor Membre, presupunând astfel că deciziile luate vor fi doar în favoarea tuturor. O altă motivație în spatele sistemului netransparent de vot este prudența de care dau dovadă aceste instituții în primul rând pentru a face politicile/deciziile luate mai ușor de asimilat de către cetățeni. În al doilea rând această măsură este aplicată pentru a evita riscul de a supune Uniunea Europeană unor slăbiciuni de care ar putea profita competitorii săi, prin divulgarea unor decizii importante cum ar fi bugetul UE de care este responsabilă Comisia Europeană sau politica economică și monetară ce intră în subordonarea Băncii Centrale Europene. Prin urmare, deși din perspectiva cetățenilor transparentizarea votului ar fi un beneficiu la prima vedere, politica actuală este una corectă ce protejează buna funcționare a Uniunii Europene. (https://europa.eu/european-union/eu-law/decision-making/procedures_ro) (Wallace, Pollack, Policy-Making in the European Union, 2005)
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 32
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Foarte bine, Laura. Daca vrei cinci stele trebuie sa ne spui cum este in alte sisteme politice, precum SUA. Aceste preocupari impotriva transparentei mentionate mai sus nu se aplica lor?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 4
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 0
Expert vote

În conformitate cu normele în materie de transparență prevăzute în Tratatul de la Lisabona, instituțiile UE își desfășoară activitatea în mod cât mai deschis și la un nivel cât mai apropiat posibil de cetățeni. Procesul de legiferare desfășurat de miniștri în cadrul Consiliului este deschis publicului, iar cetățenii au dreptul de a solicita accesul la documentele Consiliului. Dispozițiile în vigoare privind deschiderea și transparența în cadrul procedurilor Consiliului sunt descrise în cele ce urmează. Întemeiate pe articolul 16 alineatul (8) din TFUE și prevăzute în Regulamentul de procedură al Consiliului1 , acestea includ, de asemenea, o serie de măsuri specifice luate în vederea informării unui public cât mai larg. Acest proces de transparenta poate avea efecte pozitive dar si negative, iar ca si cetateni europeni trebuie sa avem mereu acces la informatie, despre cum se voteaza, dar uneori anumite proceduri si decizii pot fi greu de inteles. https://www.consilium.europa.eu/ro/general-secretariat/corporate-policies/transparency/
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 27
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Transparența procesului decizional al Uniunii Europene, este un scop dificil de atins. În primul rând pentru că una dintre cele mai importante instituții adică Comisia, este o instituție cu un mare grad de independență, în cadrul căreia deciziile sunt luate în mod secret și nu sunt făcute publice. Dacă această instituție ar avea procesul mai transparent nu ar asigura credibilitatea acesteia, pentru că cetățenii pot fi nemulțumiți de modul cum sunt luate deciziile și nu ar oferi încredere acestei. Banca Europeană are rolul de stabilire a prețurilor, stabilește rata dobânzii prețurilor, deci prin urmare observăm și în cadrul o independență în politica pe care o desfășoară și care afectează statele membre și respectiv cetățenii. În cele din urmă Curtea de Justiție care are rolul de interpretare și implementare a legislației, dar și aceasta este des invocată cu privire la subiectul transparenței, procesul decizional nefiind accesibil înțelegerii tuturor. În concluzie, deși la nivel de Uniune Europeană puterea este împărțită legislativ, executiv și judecătorească și procesul decizional este unul democratic din acest punct de vedere, transparența acestuia poate duce la lipsă de credibilitate și chiar legitimitate în rândul populației pentru că cu cât cetățenii cunosc mai bine acest proces cu atât sunt mai nemulțumiți și vor contesta deciziile luate de instituții, iar adoptarea unei decizii la nivel de Uniune ar costa foarte mult timp și ar fi cu atât mai dificil.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 25
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Uniunea Europeană este o componentă a politicii şi proceselor de elaborare a politicilor din statele membre (diferenţele dintre statele membre se reflectă în politicile UE şi modul de aplicare a acestora), nefiind separată de acestea, printre instituţiile care prezintă o legătură asemănătoare în ceea ce privește modul de luare a deciziilor și desigur relevantă se enumără Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană și Curtea Europeană de Justiție. Știm că prin exercitarea dreptului de a vota, cetățenii pot hotărî cine va fi responsabil de propunerea și aplicarea politicilor, insă la rândul lor, cetățenii au dreptul democratic de a știi cum sunt hotărâte politicile care le coordonează interesele și nevoile sau ii afectează în mod direct. Transparența în procesul decizional presupune accesul larg al cetățenilor, asociațiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate, la procesul de elaborare şi consultare a deciziilor, care pot avea impact social, economic, de mediu, precum și participarea factorilor interesați la procesul decizional şi asigurarea legitimității, eficacității și responsabilității autorității față de cetățean. Se cunoaște că în cadrul Uniunii Europene, gradul de transparență prezintă standarde ridicate, comparativ cu alte state terțe,astfel încât se poate ajunge la prezumția că odată cese dorește ca această transparență în cadrul elaborării noilor legi să fie lărgită, există riscul ca cetățenii să se îndepărteze de acest proces, considerând că aceste politici le poate afecta interesele în mod implicit.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 23
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Uniunea Europeană se recomandă și a fost creată pe fundamente ideologice democratice. Democrația, în opinia mea, reprezintă ideologia care permite cetățeanului să cunoască procesele de luare a deciziilor în totalitate și, mai mult, să ia parte la procesele de decizie, mai precis să aibă o implicație activă pe scena politică. Cu atât mai mult, Tratatul de la Lisabona prevede articole care să susțină transparența în cadrul proceselor decizionale ale UE, deci un argument în plus de a susține existența transparenței decizionale la nivelul instituțiilor Uniunii Europene.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 26
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Comisia ține un registru al comitetelor de comitologie care îi supraveghează activitatea de adoptare a actelor de punere în aplicare. Pe lângă lista comitetelor, registrul include și informații de fond și documente referitoare la activitatea desfășurată de fiecare comitet în parte. În calitate de cetățean european, aveți dreptul de a ști cum se iau deciziile în cadrul instituțiilor europene, cine participă la procesul decizional și ce documente se folosesc în procesul de pregătire și adoptare a actelor juridice, precum și dreptul de a solicita acces la aceste documente și de a vă comunica opiniile. Nu în ultimul rând, aveți dreptul de a afla cine primește finanțare de la bugetul UE.Transparența are un rol esențial în a-i încuraja pe cetățeni să participe mai activ la viața democratică a UE Transparența permite cetățenilor să examineze amănunțit activitățile autorităților publice, să evalueze performanțele acestora și să le tragă la răspundere. Deschiderea și accesul public la documente constituie o parte esențială a sistemelor de echilibru instituțional care mediază exercitarea puterii publice și promovează asumarea răspunderii3 . Nu este suficient ca administrația UE să spună pur și simplu că face tot posibilul pentru a obține încrederea cetățenilor. Cetățenii au dreptul să vadă și să decidă ei înșiși dacă aceasta este situația. În consecință, deschiderea și transparența sunt elemente cheie, care pot ajuta la construirea încrederii între instituțiile și cetățenii UE. Într-un mediu multilingv cum este UE, dreptul de a cunoaște și de a înțelege are și un aspect lingvistic. În privința comunicărilor administrației UE adresate cetățenilor în general, ar fi ideal ca materialul destinat acestui scop să fie publicat în toate limbile oficiale. Această poziție se bazează pe raționamentul conform căruia, pentru o comunicare eficientă, este necesar ca informațiile ce li se furnizează cetățenilor să poată fi înțelese de către aceștia. Având în vedere că nu există niciun principiu general al dreptului Uniunii Europene care să confere fiecărui cetățean dreptul de a primi, în toate situațiile, o versiune a unui material care i-ar putea afecta interesele redactată în limba sa, o bună administrare impune totuși ca administrația UE să ofere cetățenilor informații în propria lor limbă, în limita posibilităților. Administrația UE ar trebui să aibă în vedere ca paginile principale ale site-urilor lor, precum și informațiile cu privire la funcțiile instituțiilor și la politica lor lingvistică, să fie disponibile în toate cele 24 de limbi oficiale
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 22
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Consider că este necesară transparența în cadrul instituțiilor UE, deoarece deciziile luate de către acestea îi vizează în principiu pe cetățeni. Iar cetățenii trebuie să afle despre orice și să se exprime în cazul unor posibile nemulțumuri. Acest lucru ar trebui să fie respectat, tocmai din prisma democrației. Nu este un obiectiv ușor de atins, însă, în timp, consider că ar fi necesară realizarea acestui demers. De alfel, trebuie menționat și faptul că, din nefericire, există foarte multe persoane care nu au acces la informație, ori ne putem întâlni cu persoane total dezinteresate de politica UE, ori cu nenumeroase cazuri în care lipsește educația politică.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 25
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Ca element fundamental al democrației, cetățenii ar trebui să aibă o idee clară despre modul în care anumite decizii luate de cei de la conducere le afectează viața.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 21
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Subiectul cu privire la transparentizarea deciziilor luate la nivelul UE, este tot mai des deschis, atat in randul cetatenilor UE , cat si a institutiilor. Exista o dilema in ceea ce priveste aceasta decizie.Pe de-o parte cetatenii afirma ca ei ar vrea sa stie mai multe din ce se petrece in interiorul instituriilot eropene, cum se iau deciziile, pe de alta parte, profesional vorbind unele insitutiii importante ale comunitatii, precum Comisia Europeana,BCE,CJE, sunt institutii independente de interesele statelor membre ale Uniunii, iar deciziile ce sunt luate in cadrul Comisie, trebuie sa satisfaca strict interesele Uniunii. In cazul unei transparentizari a deciziilor adoptate de Comisie,acestea ar pea fi usor atacate, sau contestate, ceea ce ar incetini procesul de adoptare si implementare a unor decizii.Daca analizam problema transparentizarii din punct de vedere democratic,procesul legislativ al UE, prezinta o transparentizare foarte slaba., astfel incalcandu-se art.15 al TUE, prin care se spune ca orice cetatean al UE, are drepul sa acceseze documentele institutiilor,organelor, agentiilor si oficiilor UE. Prin urmare,cetatenii UE, pezinta o reticenta in ceea ce priveste utilitatea decizilor luate de catre institutiile europene, facandu-si griji ca nu se pliaza pe interesele lor. Este de remarcat faptul ca transperentizarea deciziilor ar avea atat puncte forte cat si puncte slabe, un punct forte ar fi ca ar institutiile UE ar deveni mai credibile in fata celor 500 de milioane de cetateni ai UE, iar ca si punct slab ar fi ca, parerile sunt subiective, unii cetateni nu ar inelege corect problema abordata, avand un anumit grad de complexitate, ceea ce ar ingreuna procesul decizional.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 21
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote