Este taxa auto din România o barieră fiscală în calea comerțului din interiorul pieței unice a UE?

Da, este o măsură protecționistă care discriminează producătorii străini în favoarea producătorilor autohtoni de mașini mici.
68% (55 votes)
Nu, este doar o taxă progresivă menită să protejeze mediul sau să strângă mai mulți bani de la cei care pot plăti mai mult.
32% (26 votes)
Total votes: 81
Learning objectives: 
Înțelegerea principalelor caracteristici ale programului UE privind piața unică.
Înțelegerea barierelor netarifare și a efectele lor.
Înțelegerea celor trei categorii principale de bariere netarifare identificate către programul pieței unice, și anume barierele fizice, fiscale și tehnice.
Identificarea barierelor fiscale în calea comerțului și înțelegerea mecanismului lor de acționare.
Înțelegerea stimulentelor guvernelor statelor membre pentru a pune în aplicare unele bariere fiscale în calea comerțului cu restul UE.
Înțelegerea dificultăților de a demonstra existența unor barierele fiscale în calea comerțului.
Înțelegerea dificultăților armonizării fiscale în cadrul UE.
Presentation videos: