Is East-West migration good for economic convergence in Europe?

Yes
82% (119 votes)
No
18% (27 votes)
Total votes: 146

Comments

Migrația este un fenomen obișnuit în istoria omenirii. Fenomenul nu a încetat în timp, însã a înregistrat schimbari si a capatat noi forme. Procesul migraţiei este unul complex cu efecte multiple şi variate nu doar la nivel comunitar Unul dintre efectele cele mai vizibile, cu impact mare asupra fluxurilor de migraţie este evoluţia pieţei forţei de munca . Migraţia forţei de munca nu are doar efecte negative, pozitivismul acesteia fiind benefic atât pentru ţarile de origine cât şi pentru cele de destinaţie. Între cele doua categorii are loc o diseminare a cunoştinţelor şi a metodelor moderne de lucru . Se dobândesc experienţe cu efecte pozitive asupra dezvoltarii ulterioare a indivizilor .
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 11
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Politicile externe si programele actuale ale Comunitatii Europene în sprijinul drepturilor omului, consolidarii democratiei, reducerii saraciei, crearii de locuri de munca si îmbunatatirii situatiei economice generale din tarile implicate în circulatia fortei de munca, în fenomenul migratiei, sunt instrumente cu rol esential în vederea reducerii presiunii migratiei. Va trebui ca utilizarea acestor instrumente sã fie eficientizata pentru a da un efect de propagare rezultatelor. Realizarea liberei circulatii a persoanelor prin crearea unei piete comune si prin armonizarea graduala a politicilor economice a statelor membre este unul dintre obiectivele comunitare prioritare. Mentionarea acestui principiu în Tratatul instituind Comunitatea Economica Europeana subliniaza clar importanta care i se atribuie. Este foarte probabil, însa, ca declinul demografic din Uniunea Europeana, ale carui consecinte se vor agrava în viitor, sa modifice atitudinea cu privire la migratie din statele membre. Legatura dintre schimbarile demografice si politicile privind migratia va reprezenta o problematica importanta în viitorul apropiat.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 9
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Această întrebare poate avea atât un răspuns pozitiv, cât şi unul negativ, întrucât migraţia prezintă şi avantaje pentru o convergenţă economică mai bună între Est şi Vest, cât şi dezavantaje. Spre exemplu, statele mai dezvoltate din Vest se bucură de forţa de muncă venită din Est datorită migraţiei, în timp ce ţările din Est înregistrează un deficit în ceea ce priveşte forţa de muncă disponibilă. Cei apţi de muncă şi calificaţi aleg să migreze în Vest, pentru că au condiţii de trai mai bune, şi contribuie prin activitatea lor la economia statului gazdă, plătind taxe şi având acces la servicii. Bineînţeles, există şi categoria de migranţi care nu participă atât de mult prin taxe şi utilizarea serviciilor la economia statului gazdă, pentru că aceştia nu intenţionează să se stabilească definitiv acolo, iar această situaţie constituie un argument pentru cei care sunt împotriva migraţiei şi a liberei circulaţii a persoanelor (cazul Brexit). Cu toate acestea, mulţi dintre cei ce muncesc în străinătate decid să revină în ţara natală, unde investesc banii câştigaţi în Vest şi cheltuie aici o bună parte din ei, ceea ce reprezintă un avantaj pentru economia ţării. Aceste persoane pot deschide afaceri, face investiţii sau să folosească experienţa şi cunoştinţele dobândite în străinătate pentru diferite activităţi. Cu toate acestea, migraţia influenţează puternic negativ statele mai puţin dezvoltate din Est prin faptul că forţa de muncă înalt calificată pleacă, iar ţara înregistrează un deficit de specialişti: în medicină, educaţie, industrie. Pe lângă aceste aspecte, migraţia de la Est spre Vest în UE contribuie negativ şi prin faptul că poate mări decalajul, deja existent, între aceste două părţi ale Europei. Estul Europei nu poate prinde din urmă Vestul, în ceea ce priveşte ritmurile de dezvoltare. În concluzie, Vestul Europei înregistrează un număr tot mai mare de străini, tineri şi apţi de muncă, care ameliorează problema demografică a ţărilor occidentale şi contribuie la economia acestor ţări. Însă în Est, ţările pierd tineri cu un potenţial enorm şi adâncesc problemele deja existente. În opinia mea, pentru ca migraţia să reprezinte un aspect pozitiv pentru o mai bună convergenţă economică, statele estice ar trebui să creeze condiţii mai bune de trai pentru populaţie şi un mediu favorabil pentru dezvoltarea afacerilor, astfel încât cei plecaţi să revină acasă şi să poată contribui la economia ţării. Libera circulaţie a persoanelor, care a permis acest fenomen masiv de migraţie în interiorul UE, mai poate fi interpretată şi ca o modalitate de a câştiga susţinere pentru piaţa unică europeană în statele sărace ale UE.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 10
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Migrația este o sabie cu două taisuri. Aceasta ajută statul în care este nevoie de forta de munca, dar pe de altă parte ajută și statul din care au venit. Un exemplu bun este România, care a beneficiat si inca beneficiaza de acest lucru, deoarece o mare parte din cetatenii sai au ales sa plece peste hotare(aprox 2,3 mil de romani, peste 100.000 anual). Ei au adus, de asemenea capital, banii trimisi inapoi catre tara natala oferind o dezvoltare reală. Problema apare atunci când majoritatea cetatenilor si in special a tinerilor au în mintea lor numai posibilitatea de a migra, pentru că aceasta este șansa lor de a avea un viitor. Cred că aceasta este o problemă care afectează cu adevărat România in prezent.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 7
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

In Uniunea Europeana, migratia fortei de munca a stimulat politici care au condus nu doar la realizarea unui nivel ridicat al ocuparii, dar si la ameliorarea si modernizarea sistemelor de securitate sociala existente si crearea unui sistem comunitar care sa asigure protectia sociala a lucratorilor migranti.Efectele migratiei fortei de munca in Europa sunt foarte complexe, atât in ceea ce privește spațiul economic, dar și din punct de vedere demografic.Efecte având si pentru viitoarele tari in proces de aderare, furnizoare de forta de munca migranta in Uniunea Europeana in urmatorii ani, fenomenul migratiei avand multiple efecte: Economico-financiare, sociale si ocupationale, culturale si politice. Din acest motiv, acceptarea lucratorilor sositi din statele membre , ca mijloc de sustinere a cresterii economice, dar si a sistemelor de securitate sociala si regimurilor de pensii, consider eu va reprezenta o preocupare deosebita pentru Uniunea Europeana in anii care urmeaza și in același timp un lucru benefic economic vorbind
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 8
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Consider ca migratia are un impact important asupra societatilor noastre,in special asupra economiei. Migratia poate ajuta economia sau nu,acest lucru depinzand de acestia. In primul caz, dacă migranții se vor stabili în țara de destinație, ei vor ajuta această economie datorită competențelor sale și vor ocupa un loc în economie. In al doilea caz, dacă acestia se vor întoarce în țara lor de origine și se vor angaja în activitatea economică cu banii câștigați în străinătate, atunci ei vor ajuta economia tarii de origine, ajutând astfel congruența.Al treilea caz este atunci cand migrantii ajuta tara de destinatie prin ocuparea fortei de munca in general cu salarii mai mici si de asemenea ajuta tara de origine acestia trimitand bani catre familie. Există, de asemenea, un alt factor: părăsind țara de origine în căutarea unui salariu plătit în străinătate, el reduce competitivitatea prezentă în țara sa de origine, ceea ce promovează mai bine salariile prin rațiunea cererii și a ofertei. Asadar, desi migratia are si dezavantaje, consider ca avantajele sunt mai importante.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 4
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Migrația a existat de la începuturile omenirii. Fenomenul nu a încetat în timp, însa a înregistrat schimbări si a căpătat noi forme. Procesele migratorii se desfășoară simultan si sunt în creștere în multe tari ale lumii. Unul din rezultatele pe termen lung ale acestei evolutii ar putea fi aparitia societăților multiculturale, tinzând spre noi concepte ale cetățenie sau statului național. Cele mai multe dintre tari dezvoltate au devenit societăți diversificate, multietnice, iar cele care nu au ajuns înca la acest nivel s-au orientat decisiv în aceasta direcție.În Uniunea Europeană, libera circulație a lucrătorilor a fost unul dintre primele drepturi recunoscute cetățenilor de către legislația comunitară . Uniunea Europeana s-a fundamentat pe o filosofie a liberei circulatii a cetățenilor . Însa, statele membre ale Uniunii Europene s-au confruntat cu situații specifice în ceea ce privește migrația , adoptând poziții si politici diferite referitoare la fenomenul migraționist . Ca urmare, în Uniunea Europeanãma, stabilirea unei politici comune privind migrația rămâne un obiectiv ambițios. Este foarte probabil, însa, ca declinul demografic din Uniunea Europeană , ale căror consecințe se vor agrava în viitor, sa modifice atitudinea cu privire la migrație din statele membre. Legătura dintre schimbările demografice si politicile privind migrația va reprezenta o problematica importantă în viitorul apropiat. Migrația economică are un rol important pentru acoperirea nevoilor pieței muncii europene. În plus, regiunile dezvoltate din lume concurează în atragerea de imigranti pentru a-si acoperi nevoile economice. Din aceste motive, este nevoie de o politica privind migrația economică în Uniunea Europeana. O gestionare comuna a migrației economice si armonizarea politicilor privind migratia ale statelor membre reprezintă una dintre cele mai importante provocări ale migrației în Uniunea Europeană.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 4
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Statisticile privind ocuparea forței de muncă sunt în centrul multora dintre politicile UE. Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă (EES) a fost lansată în cadrul reuniunii la nivel înalt privind locurile de muncă, desfășurată la Luxemburg în noiembrie 1997, și a fost reformulată în 2005 pentru a asigura o mai bună aliniere a strategiei UE privind ocuparea forței de muncă la o serie de revizuiri ale unora dintre obiectivele de la Lisabona, iar în iulie 2008 au fost actualizate orientările pentru politica de ocupare a forței de muncă pentru perioada 2008–2010. În martie 2010, Comisia Europeană a lansat Strategia Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii; aceasta a fost adoptată oficial de Consiliul European în iunie 2010. Consiliul European a convenit asupra a cinci obiective principale, primul fiind acela de a crește rata de ocupare a forței de muncă pentru femei și bărbați cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani la 75 % până în 2020. Statele membre ale UE pot să își stabilească propriile obiective naționale în lumina acestor obiective principale și să elaboreze programe naționale de reformă care să includă acțiunile pe care urmăresc să le întreprindă pentru punerea în aplicare a strategiei. Punerea în aplicare a strategiei ar putea fi realizată, cel puțin în parte, prin promovarea unor condiții de lucru flexibile, de exemplu, munca cu normă fracționată sau munca la domiciliu, considerate a stimula participarea pe piața muncii. O serie de inițiative care pot încuraja intrarea unui număr mai mare de persoane pe piața muncii includ, printre altele, îmbunătățirea disponibilității infrastructurilor pentru îngrijirea copiilor, punerea la dispoziție a unui număr mai mare de oportunități pentru învățarea pe tot parcursul vieții sau facilitarea mobilității locurilor de muncă. Un element central al acestei teme este „flexicuritatea”: politicile care abordează simultan flexibilitatea piețelor muncii, organizarea muncii și relațiile de muncă, luând în considerare, totodată, echilibrul între viața profesională și cea privată, siguranța locului de muncă și protecția socială. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/ro
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 2
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote

Este benefică pentru ambele părți. Din cauza traiului greu, condițiile dificile din Est, cetățenii sunt nevoiți să caute alte oportunități pentru a avea o viață, cât de cât decentă. De cele mai multe ori, cetățenii din Est sunt mai muncitori, mai ascultători și mai axați pe muncă, decât cei din Vest. Cetățenii țărilor din Europa de Est sunt dispuși să se achite de unele sarcini mai dificile, decât prevede fișa postului. Cred că această migrație va continua mult timp de acum inainte, ajutând statele implicate să-și dezvolte economia.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 2
Peer vote
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Total votes: 1
Expert vote