De ce are Germania un sistem electoral așa de proporțional?

Este tradiția germană.
2% (1 vote)
Germanii au vrut să evite erorile trecutului.
13% (7 votes)
Aliații au vrut să promoveze o democrație adevărată, spre deosebire de cele ale SUA, Marii Britanie sau Franței.
77% (40 votes)
Aliații au vrut să evite o politică externă germană hotarătă care să poată devia de ceea instaurată de ei în timpul ocupației.
8% (4 votes)
Total votes: 52
Learning objectives: 
Ințelegerea instabilității alegerillor de grup (ciclurile lui Condorcet).
Înțelegerea legii lui Duverger.
Înțelegerea teoremei imposibilității a lui Arrow și compromisul între stabilitate și democrație.
Ințelegerea efectului instituțiilor democratice asupra politicilor externe.
Înțelegerea efectelor intervențiilor SUA și ale altor democrații asupra tărilor intervenite în termeni de democratizare.
Înțelegerea scopurilor intervențiilor SUA și ale altor democrații asupra tărilor intervenite.
Presentation videos: