Dacă Moldova ar adera la uniunea vamală a UE, care dintre aceste efecte comerciale ar prevala?

Crearea comerțului.
90% (137 votes)
Deturnarea comerțului.
10% (16 votes)
Total votes: 153
Learning objectives: 
Înțelegerea conceptului de uniune vamală și elementele sale.
Înțelegerea celor două efecte principale ale unei uniunii vamale, și anume, crearea și deturnarea comerțului.
Înțelegerea determinanților mărimii creării comerțului, și în particular tariful pre-aderare între țăra candidată și uniunea vamală.
Înțelegerea determinanților mărimii deturnării comerțului, și în particular tariful extern comun al uniunii vamale.
Presentation videos: