Este un drum prost cea mai bună politică industrială regională/locală?

Nu, pentru că îngreunează importurile și exporturile.
89% (41 votes)
Da, pentru că permite dezvoltarea industriilor infantile locale.
11% (5 votes)
Total votes: 46
Learning objectives: 
Introducere în noua geografiă economică.
Înțelegerea conceptului de economii de scară, interne și externe, și cauzele posibile ale lor.
Înțelegerea impactului economiilor de scară asupra deciziilor de localizare ale firmelor industriale.
Înțelegerea impactului costurilor de transport asupra deciziilor de localizare ale firmelor industriale.
Înțelegerea argumentului pentru protecție a unei industrie infantile.
Înțelegera efectelor potențiale ale economiilor de scară și ale costurilor de transport asupra geografiei dezvoltării economice locale în Europa, precum și implicățiilor pentru politica de coeziune a UE.
Presentation videos: