De ce s-au răcit relațiile economice dintre SUA și China în ultimul deceniu?

Odata cu dezvoltarea capitalistă și tehnologică a Chinei, aceasta și-a pierdut avantajul comparativ.
35% (19 votes)
Globalizarea a crescut inegalitatea în SUA și a crescut nemulțumirea alegătorului median la adresa globalizării.
65% (36 votes)
Total votes: 55
Learning objectives: 
Înțelegerea fenomenului globalizării și măsurarea lui empirică.
Înțelegerea teoriei dotării factorilor și modelului Heckscher-Ohlin.
Înțelegerea teoriei egalizării prețurilor factorilor și a teoremei Stolper-Samuelson despre învingători și învinși ai comerțului.
Înțelegegerea echivalenței dintre comerț, investițiile străini și migrații.
Înțelegerea efectului globalizării asupra inegalității în țările nordului si sudului global.
Înțelegerea conflictelor politice în privința globalizării în țările nordului și sudului global.
Presentation videos: