Ar beneficia România de adoptarea monedei euro?

Da, pentru că are o economie foarte deschisă și tranzacționează foarte mult cu țările din zona euro.
3% (7 votes)
Nu, deoarece economia sa nu este suficient de sincronizată cu calelalte economii ale Zonei euro.
94% (210 votes)
Da, pentru că românii sunt pregătiți să emigreze în alte țări din zona euro în cazul unui șoc asimetric.
0% (1 vote)
Da, pentru că are o economie foarte flexibilă, ceea ce i-ar permite să facă față potențialelor șocuri asimetrice din Zona euro.
2% (5 votes)
Da, pentru că UE are deja suficiente mecanisme de stabilitate pentru a ajuta în cazul oricăror șocuri asimetrice.
0% (0 votes)
Total votes: 223
Learning objectives: 
Înțelegerea beneficiilor aderării la o zonă monetară în ceea ce privește costurile de tranzacție mai mici și riscul de curs valutar mai mic.
Înțelegerea costurilor aderării la o zonă monetară și, în special, renunțarea la devalorizare ca instrument de politică economică.
Înțelegerea teoriei lui Mundell a zonelor monetare optime.
Înțelegerea conceptului de șoc asimetric și aplicarea acestuia la criza financiară din 2008.
Înțelegerea rolului unei devalorizări pentru a face față unui șoc asimetric.
Înțelegerea rolului flexibilității pieței muncii, al mobilității persoanelor și al transferurilor fiscale ca alternative la devalorizarea monedei.
Înțelegerea modului în care bugetul UE a fost reformat în urma crizei financiare din 2008.
Înțelegerea structurii și procesului decizional al BCE.
Presentation videos: