Un euro investit prin politica de coeziune generează 2,74 de euro? | Economia Politică Europeană 8