Our most popular courses

The ranking of this table is entirely based on the opinions of registered students.

Rank Course Reach Rating Vote count
201 European Union: institutions, law and policy 1
202 Filosofie politică 1
203 Strategii de comunicare în sfera publică 1
204 Prácticas externas 1
205 Metode de cercetare în știinâele politice 1
206 Corupție și politici anticorupție 1
207 Politici economice 1
208 Societate civilă și constituționalism 1
209 Promoción y comercialización de destinos y productos turísticos 1
210 Trabajo fin de máster 1
211 Politici sociale 1
212 Granițe, bariere și cultura protestului 1
213 El proceso de investigación en turismo: tipos, estructura y fases 1
214 Communication in German language 1 1
215 Introduction to political science 1
216 Construcţia europeană 1
217 Political discourse analysis 1
218 New technologies for new tourism products and destinations 1
219 Teorie decizională 1
220 The idea of Europe 1
221 Planificación y gestión de destinos y productos turísticos para grupos especiales 1
222 Teorii ale relaţiilor internaţionale 1
223 Security studies 1
224 Eco-tourism 1
225 Introducere în studii europene 1
226 Elaboración de planes estratégicos de desarrollo turístico: estructura, contenidos y metodología 1
227 Securitate europeană si problematica minorităților naționale si etnice 1
228 Politici de dezvoltare 1
229 Crisis communication 1
230 Dissertation writing methodology 1
231 Teorii ale democraţiei 1
232 Planning new products for cultural tourism 1
233 Field practice 1
234 Dissertation writing methodology 1
235 Global governance 1
236 Drept constituțional și administrativ 1
237 Financial and economic analysis in projects 1
238 Negociere și mediere în relațiile internaționale 1
239 Comunicare publică prin mijloace digitale 1
240 Managementul financiar al instituţiilor publice 1