Our most popular courses

The ranking of this table is entirely based on the opinions of registered students.

Rank Course Reach Rating Vote count
81 Comunicare strategică în acțiune 3 (în limbi de circulație internațională) 1
82 Concepte fundamentale în politică internațională 1
83 Supply chain planning 1
84 Global architecture 1
85 Risk management and insurance 1
86 Communication Content Management 1
87 Positive political economy (international edition) 1
88 The future of the European Union 5: after Brexit 1
89 Analiză comparată 1
90 Gândire critică 1
91 Local identity management 1
92 Metodologia redactării lucrării de licență, competențe și abilități practice 1
93 Cultural diplomacy 1
94 Analiză avansată: de la master la doctorat 1
95 Politici economice 1
96 Psihologie politică 1
97 European Union construction 1
98 Analiza datelor cantitative 1
99 Selfsmart 2014 1
100 Theories of development 1
101 The future of the European Union 2: demography, education and sustainability 1
102 Research methods and techniques in tourism: quantitative techniques 1
103 Mechanics of materials 1
104 Global governance 1
105 Organizații internaționale 1
106 Exegesis and argumentation in philosophy 1
107 Globalism și globalizare 1
108 Negotiaton and mediation 1
109 English language and educational technology for kids 1
110 European Union security 1
111 Introducere în ştiinţe politice 1
112 Communication in Spanish language 1 1
113 Business strategies in the circular economy 1 100 1
114 European cultural diplomacy 1
115 Competenţe de comunicare în limba străină 1
116 The future of the European Union 4: the aftermath of the crisis 1
117 Analiza datelor calitative 1
118 Instituții și politici europene 1 100 1
119 Planificación y gestión de destinos y productos turísticos de patrimonio cultural y natural 1
120 Logistics and supply chain management 1