Our most popular courses

The ranking of this table is entirely based on the opinions of registered students.

Rank Course Reach Rating Vote count
1 Economie politică
2 Instituţii politice europene 1
3 Competenţe de comunicare în limba străină 4 1
4 Gândire critică 1
5 Migrația. Politici și practici europene 1
6 Psihologie politică 1
7 Partide poliltice şi grupuri de interese în UE 1
8 Alegeri și sisteme electorale 1
9 Metode de cercetare în științele sociale 1
10 Gândire critică 1
11 Studii de securitate 1
12 Societate civilă și constituționalism 1
13 Metodologia redactării lucrării de licență, competențe și abilități practice 2
14 Introducere în ştiinţe politice 2
15 Tehnologie informatica si comunicare 2
16 Guvenare, guvernanță și mișcări sociale 2
17 Analiza violenței politice 2
18 Istoria integrării și construcției europene 2
19 Politică externă și diplomație 2
20 Teorii ale relaţiilor internaţionale 2
21 Negociere și mediere în relațiile internaționale 2
22 Etica războiului și a păcii 2
23 Competenţe de comunicare în limba străină 1 2
24 Antropologie politică 2
25 Trabajo fin de máster 2
26 Mișcări sociale 2
27 Ideologii politice in epoca contemporană 2
28 Lucrare de licență 2
29 Introducere în studii europene 2
30 Development and educational systems 2
31 Competenţe de comunicare în limba străină 2 2
32 The institutional framework of the European Union 2
33 Practică de specialitate 2
34 Marketing politic 3
35 Project management 3
36 Politici publice 3
37 Competenţe de comunicare în limba străină 3
38 Competenţe de comunicare în limba străină 3 3
39 Técnicas cualitativas aplicadas al turismo 3
40 Programa para análisis de datos cualitativos con ejemplos de turismo 3