Politici regionale

Primary tabs

Managementul dezvoltării economice europene

Course leader: 
Live dates: 
Monday, 26 September 2022 to Sunday, 15 January 2023
Live meetings: 
Luni si miercuri la 12.00
Global rating: 
Total votes: 1

Please login or register to take this course.
Aims and scope: 

Aceasta disciplină oferă o introducere avansată în managementul dezvoltării economice, cu accent pe politicile regionale și locale din Uniunea Europeană. De-a lungul acestei discipline, vi se vor prezenta câteva dintre cele mai actuale întrebări în managementul dezvoltării economice europene. De ce ar trebui să ne pese de dezvoltarea economică regională? Care sunt principalele modele teoretice pentru înțelegerea diferențelor de creștere între țări și regiuni? Piața unică a UE încurajează convergența economică? Care sunt principalele politici prin care autoritățile locale și regionale încearcă să promoveze dezvoltarea economică? Este bună concurența teritorială pentru Europa în ansamblu? Funcționează cheltuielile de coeziune ale UE? Ar putea economia digitală să ajute regiunile care rămân în urmă?

Cursul este împărțit în cinci părți. Începe prin prezentarea importanței dezvoltării economice regionale și locale din punct de vedere economic și politic și prin furnizarea unei imagini de ansamblu asupra situației actuale din regiunile europene. În a doua parte, cursul continuă prezentând principalele teorii economice care ne pot ajuta să înțelegem dezvoltarea economică regională și locală, atât pe termen lung, cât și pe termen scurt. A treia parte introduce piața unică a UE, cu accent pe analiza impactului acesteia asupra convergenței economice între țările și regiunile europene. Aceasta este urmată de o a patra parte privind politicile pe care regiunile și orașele le pun în aplicare pentru a-și spori propria creștere economică. Partea finală a cursului analizează politica de coeziune a UE, cum funcționează, de ce și cum ar putea fi reformată.

Aceasta disciplină se adresează studenților avansați de licență și absolvenți timpurii cu un interes de a înțelege modul în care funcționează politicile regionale și locale pentru a transfera aceste cunoștințe direct în cariere profesionale în gestionarea dezvoltării economice europene sau a le folosi ca bază pentru studii și cercetări ulterioare.

Methodology: 
Aceasta disciplină se va baza pe o combinație de cursuri, seminari și discuții scrise online.
Topics: 
1. Managementul dezvoltării economice europene. Privire de ansamblu asupra disciplinei. De ce este importantă politica regională și ce am eu de câstigat? 2. Măsurarea dezvoltării economice regionale și locale: Este PIB-ul pe cap de locuitor în SPP o măsură bună a dezvoltării economice regionale? 3. Explicarea diferențelor în dezvoltarea economică teritorială: modele de creștere economică. Modelul de creștere neoclasic. Convergența condiționată. Există convergență economică regională în UE? 4. Costuri de transport, economii de scară, efecte de aglomerare ... o introducere în noua geografie economică. Este un drum rău cea mai bună politică industrială? 5. Economia regională pe termen scurt. Abordarea bazată pe export. Multiplicatorul keynesian. Abordarea intrare-ieșire. Cât este multiplicatorul cheltuielilor publice regionale? 6. Introducere în UE și politicile sale. Piața unică. Crearea comerțului și deturnarea comerțului. Piața unică a UE beneficiază centrul în detrimentul periferiei? 7. Migrațiile și dezvoltarea economică regională. Migrația est-vest din cadrul UE. Libertatea de circulație a lucrătorilor ajută sau împiedică convergența economică? 8. Instrumente și strategii de dezvoltare locală. Avantaj competitiv: crearea și susținerea unei performanțe superioare. 9. Instrumente și strategii de dezvoltare locală. Porturi libere. Paradisuri fiscale. Concurența fiscală. Este competiția teritorială un lucru bun? 10. Politicile de dezvoltare regională și locală ale UE. Infrastructură. Inovaţie. Funcționează fondurile de coeziune? 11. Politica dezvoltării economice locale. Câștigători și învinși din dezvoltarea economică locală. De ce s-ar opune cineva dezvoltării economice locale? 12. Politica politicii de dezvoltare regională a UE. Condiționalitate. Concentraţie. De ce unele cheltuieli relativ mici pot avea un impact mare? 13. Reforma Uniunii Europene. Comerț cu servicii. O tranziție verde și digitală va spori coeziunea în Europa?
Indicative reading: 
Armstrong, H., & Taylor, J. (2000). Regional economics and policy, 3rd ed. Wiley; Pike, A., Rodriguez-Pose, A., & Tomaney, J. (2017). Local and Regional Development. Routledge; Crescenzi, R., & Rodríguez-Pose, A. (2011). Innovation and regional growth in the European Union. Springer; McCann, P. (2015). The regional and urban policy of the European Union: Cohesion, results-orientation and smart specialisation. Edward Elgar.
Teaching modules: