Politici regionale

Primary tabs

Subtitle: 
Managementul dezvoltării economice europene

Please login or register to take this course.
Course leader: 
Live dates: 
Monday, 2 October 2023 to Sunday, 21 January 2024
Live meetings: 
Thursdays at 18.00 and Fridays at 14.00 (Bucharest)
Global rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 8
Aims and scope: 

Aceasta disciplină oferă o introducere avansată în managementul dezvoltării economice locale, cu accent pe politicile de coeziune ale Uniunii Europene. Diversele teme abordate analizează nu doar principiile economice care stau la baza evoluției economiilor locale, ci și incercările de influențare a acestei evoluției de către conducătorii locali și centrali ai Uniunii Europene. Acorda o atenție speciala și la conflictele politice pe care negocierea și rezultatele acestor politici de dezvoltare locale și centrale le genereaza în cadrul localităților studiate, intre ele și intre guvernele locale și responsabilii politicii regionale a Uniunii Europene. De-a lungul semestrului, vor fi prezentate câteva dintre cele mai actuale chestiunii ale politicii regionale. De ce ar trebui să ne pese de dezvoltarea economică regională? Care sunt principalele modele teoretice pentru înțelegerea diferențelor de creștere între țări și regiuni? Piața unică a UE încurajează convergența economică? Care sunt principalele politici prin care autoritățile locale și regionale încearcă să promoveze dezvoltarea economică? Este bună concurența teritorială pentru Europa în ansamblu? Funcționează cheltuielile de coeziune ale UE? Ar putea economia digitală să ajute regiunile care au rămas în urmă?

Disciplina începe cu o introducere în care se prezintă importanța politică a dezvoltării economice regionale și locale atât dintr-un punct de vedere local cât și general. Aceasta parte oferă o imagine de ansamblu a disparităților actuale existente de-a lungul regiunilor europene, inclusiv dezbaterile legate de măsurarea lor. De asemeneă, prezinta istoria, funcționarea și scara politicii de coeziune actuale a UE. Primul mare bloc al disciplinei conține o serie de capitole unde se analizează principalele teorii economice care ne pot ajuta să înțelegem dezvoltarea economică locală. Acestea includ modele de creștere economică pe termen lung, inclusiv efectele comerțului, ale migrațiilor și ale investițiilor străine asupră convergenței economice, efectul economiilor de scară și al costurilor de transport, modele ale economiei regionale pe termen scurt, conceptul competitivității și efectul inovației asupra dezvoltării locale. A doua mare parte a disciplinei se ocupă de politicele de dezvoltare regională și conflictele generate de ele, atât pe plan local cât și interteritorial. Aceasta parte include teme despre câștigători și învinși ai dezvoltării locale, competiție teritorială pentru investiții, redistribuire interteritorială, condiționalitate și democrație. În cele din urmă, concluzia analizează modul de opeare și impactul politicii de coeziune a UE din perspectiva teoriilor economice și politice învătate pe parcursul întregii discipline, că să putem înțelege nu doar de ce este cum este în actualitate ci și ce putem să așteptam de la ea pe viitor. 

Aceasta disciplină se adresează studenților avansați de licență care vor să înțeleagă modul în care funcționează politicile regionale și locale pentru a transfera aceste cunoștințe direct în cariere profesionale în managementul dezvoltării economice locale sau al politicilor de coeziune europene sau în studii și cercetări ulterioare.

Methodology: 
Studenții sunt introduși în cercetare prin întrebări de seminar despre probleme actuale importante. Ei învață cercetând aceste întrebări în mod independent, citind răspunsurile colegilor, recenzând în mod critic aceste răspunsuri, postând propriile răspunsuri și primind recenzii de la colegi. Un sistem de puncte măsoară progresul învățării și încurajează studentii să participe.
Topics: 
INTRODUCERE: 1. Managementul dezvoltării economice europene. Politici de dezvoltare locală și politici de coeziune. Importantă politicii regionale pe plan local și general. Au cauzat disparitățile regionale victoria lui Trump asupra lui Hillary, rezultatul referendumului de Brexit sau războiul din Ucraina? 2. Logica și funcționarea politicii de coeziune a UE. Piața unică. Câștigători și învinși ai comerțului. Crearea și deturnarea comerțului. Principii de operare. Instrumente și eligibilitate. Scara politicii de coeziune. 3. Vedere e ansamblu a situației actuale a dezvoltării regionale în Europa. Măsurarea dezvoltării economice regionale și locale: Este PIB-ul pe cap de locuitor în SPP o măsură bună a dezvoltării economice regionale? ECONOMIE REGIONALĂ: 4. Explicarea diferențelor în dezvoltarea economică teritorială. Modelul neoclasic de creștere economică. Convergența condiționată. Comerț internațional, migrații, investiții străine și dezvoltarea economică regională. Există convergență economică regională în UE? Piața unică ajută sau împiedică convergența economică? 5. Costuri de transport, economii de scară, efecte de aglomerare ... o introducere în noua geografie economică. Este un drum rău cea mai bună politică industrială? Piața unică a UE promovează convergența regională sau beneficiază centrul în detrimentul periferiei? 6. Economia regională pe termen scurt. Abordarea bazată pe export. Multiplicatorul keynesian. Abordarea intrare-ieșire. Cât este multiplicatorul cheltuielilor publice regionale? 7. Competitivitate regională. Avantaj competitiv: crearea și susținerea unei performanțe superioare. Avantajul competitiv al națiunilor. Diamantul lui Porter. Inovație și creștere: Inovation and growth: modelul lineal, sisteme de inovație, effect spillover și abordarea integrată. O tranziție verde și digitală poate reduce disparitățile regionale în Europa? POLITICI DE DEZVOLTARE: 8. Instrumente politicii de dezvoltare locală. Atragerea și promovarea investițiilor. Subvenționarea salariilor. Promovarea competitivității. Abordării de jos în sus și de sus în jos: politici de dezvoltare locală și de coeziune. 9. Câștigători și învinși ai dezvoltării economice locale. Te opui la 25.000 de joburi pentru orașul tău? 10. Competiția teritorială. Dilema prizonierului. Concurența fiscală. Porturi libere și paradisuri fiscale. Este competiția teritorială un lucru bun pentru Europă în ansamblu? 11. Negocierea bugetului. Coalitii câștigători minimale. Swing states. Gerrymandering. Pork barrel. Care economia este mai importantă pentru câștigarea unei alegeri naționale? Solidaritate sau interes politic: de ce liderii UE își concentrează fondurile de coeziune în unele țări și regiuni mai sarace? 12. Problema condiționalității. Politica de coeziune și democrație. Teoria selectoratului. Este UE mai democratică decât Ungaria? Pentru cine lucrează conducătorii țărilor primitoare de fonduri europene? Cresc fondurile europene democrația în Europa? De ce nu se construiesc autostrăzi în România? CONCLUZIE: 13. Impactul economic al politicii de coeziune. Impactul concret asupra regiunilor și obiectivelor concrete. Impactul paneuropean. Un euro investit în politica de coeziune generează 2.74 de euro? 14. Curs de închidere. Investiție, solidaritate, despagubire sau ungerea roților?
Indicative reading: 
Armstrong, H., & Taylor, J. (2000). Regional economics and policy, 3rd ed. Wiley; Pike, A., Rodriguez-Pose, A., & Tomaney, J. (2017). Local and Regional Development. Routledge; Crescenzi, R., & Rodríguez-Pose, A. (2011). Innovation and regional growth in the European Union. Springer; McCann, P. (2015). The regional and urban policy of the European Union: Cohesion, results-orientation and smart specialisation. Edward Elgar.
Teaching modules: