Positive political economy

Primary tabs

Economie, politică economică și public choice

Course leader: 
Live dates: 
Monday, 15 February 2021 to Sunday, 30 May 2021

Please login or register to take this course.
Aims and scope: 

Aceasta disciplină oferă o introducere în economie politică pentru studenți complet începători în acest subiect. Stilul conversațional al cursurilor este superb pentru prezentarea științei teoriilor și politicilor economice oamenilor politici de mâine. Disciplina este concepută că să ofere studenților o înțelegere conceptuală solidă a subiectului cu ajutorul unor metode și teorii pozitive moderne. Se deosebește de toate celelalte discipline introductive subliniând faptul că procesele economice nu au loc în mod izolat de procesele sociale și politice și încurajând studenților să aplice un mod economic de gândire în viața lor de zi cu zi.

Disciplina urmărește structura cursurilor de economie tradiționale, în timp ce reflectă structurile economice și instituțiile europene și adaptează limbajul și referințele culturale la un public european. De exemplu, moneda euro este moneda de bază la care se face referire pe parcursul întregului semestru și studiile de caz și exemplele se referă în mare măsură la economia politică europeană și la politicile Uniunii Europene. Aceste caracteristici sunt evidente atunci când disciplină se ocupă cu politica agricolă comună, politica comercială externă a UE, politica în domeniul concurenței, sistemul de impozitare, sistemul monetar și financiar, zone monetare comune, și Uniunea Economică și Monetară.

La sfârșitul semestrului, studenții ar trebui să fie în măsură să înțeleagă efectele pe piață ale unor politici publice precum stabilirea unui preț minim, unui preț maxim, unei cote sau unei subvenții; efectele impozitării și proiectarea sistemelor fiscale optimale, eșecul pieței (concurență imperfectă, externalitătii, bunuri publice) și modalități de a se lupta cu ele, politica monetară, politica fiscală, precum și elaborarea politicilor economice în Uniunea Europeană. Studenții ar trebui de asemenea sa fie capabili să înțeleagă explicațiile economice (public choice) ale unor procese politice precum votul, alegerile, lobbying-ul, delegarea, său negocierea tratatelor și extinderea Uniunii Europene.

Topics: 

1. Zece principii ale economiei. Să te gândești ca un economist. Introducere în metoda științifică. Economie, politică economică și public choice. 2. Oferta, cererea și politicile publice. Controlul prețurilor. Subvenții. De ce alimentele sunt mai scumpe în UE decât în ​​SUA? 3. Eficiența pieței și costul impozitării. Sisteme fiscale optimale. Suficiență, eficiență și echitate. O cotă redusă de TVA pentru alimente? 4. Eficiența comerțului liber și costul protecției. Tarife. Cote. Bariere netarifare. Câștigători și învinși ai comerțului. Argumente pentru protecție. Politica comercială a UE. 5. Acorduri comerciale preferențiale. Crearea comerțului. Deturnarea comerțului. România ar beneficia mai mult de integrarea Moldovei în UE decât Moldova? 6. Externalități. Impozite pigouviane. Cote de poluare. Permise de poluare comercializabile. Bunuri publice. Bunuri private. Rivalitate. Excludabilitate. Bunuri de club. 7. Monopolul. Costurile monopolului. Economii de scară și monopoluri naturale. Politica de concurență a UE. 8. Măsurarea macroeconomiei. Producție, creștere, ocuparea forței de muncă, inflație, distribuția veniturilor. 9. Bani și politica monetară. Inflația. Impozitul inflației. Cine creează bani în UE? 10. Politica fiscală. Efectul multiplicător. Efectul de evicțiune. Echivalența ricardiană. Cât este multiplicatorul cheltuielilor guvernamentale? 11. Creșterea economică. Modelul Harrod-Domar. Modelul de creștere neoclasic. Convergență condițională. 12. Introducere în public choice I. Democrație. Modele spațiale de vot. Teorema alegătorului median. Campanii electorale și de lobby. 13. Introducere în public choice II. Birocraţie. Estabilirea agendei. Problema principal-agent. 14. Introducere în public choice III. Jocul Exit-Voice-Loyalty (EVL). Dependența structurală a statului de capital. Teoria selectoratului. De ce este un comportament rău aproape întotdeauna o politică bună?

Indicative reading: 

Mankiw, N. G. (2020). Principles of economics, 9th ed. Cengage learning. Previous editions of the book are OK.

Peer rating: 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Total votes: 0
Peer vote