What's the real purpose of the European Social Fund?

Supporting jobs for all EU citizens by investing in Europe's human capital.
94% (102 votes)
Side payments to some social groups as compensation for the effects of EU labour mobility.
2% (2 votes)
Side payments to some social groups as compensation for the effects of other EU policies.
3% (3 votes)
Side payments to some social groups to buy their support for the EU.
2% (2 votes)
Total votes: 109

Comments

Scopul real al acestui fond este pentru a îmbunătăți forță de muncă și pentru a susține muncitorii și industriile in continua creștere. Deasemenea ajuta cetățenii ce caută azil și vor sa se mute Intr o țară noua pentru oportunități numeroase.
Total votes: 3
Peer vote

promoting sustainable and quality employment and supporting labour mobility; promoting social inclusion, combating poverty and discrimination; investing in education, training and vocational training for skills and lifelong learning; and enhancing the institutional capacity of public authorities and stakeholders, and efficient public administration.
Total votes: 2
Peer vote

Fondul Social European vine în beneficiul forței de muncă din întreaga Comunitate Europeană. Acesta este tocmai o agenție de ocupare a forței de muncă, dar ajută capitalul uman european, nu prin compensații, ci prin gestionarea proiectelor legate de ocuparea forței de muncă la nivel european. Principalele scopuri ale acestui fond structural sunt promovarea incluziunii sociale și creșterea ratei de ocupare a forței de muncă și a mobilității lucrătorilor, dar și consolidarea capacității instituționale și a eficienței administrației publice. Scopul principal al Fondului Social European este de a genera o creștere inteligentă și durabilă în domeniul ocupării forței de muncă prin oferirea de oportunități pentru oameni de a avea acces la locuri de muncă, de a se perfecționa și de a se perfecționa mai bine în ceea ce sunt deja specializați sau prin crearea de oportunități de recalificare, Fondul Social European îmbunătățește șansele ca oamenii să aibă acces la locuri de muncă și să se integreze mai ușor în comunitate. Fondul Social European oferă suport, fie pentru compensații, fie pentru sprijin - dar și pentru finanțarea capacităților și a proiectelor locale sau naționale, chiar transnaționale, conduse de voința de a sprijini persoanele să se implice în domeniul muncii, de a îmbunătăți și de a se performa în ocupația lor.
Total votes: 8
Peer vote

Fondul Social European este principalul instrument al UE pentru promovarea ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale: ajută oamenii să își găsească un loc de muncă sau un loc de muncă cât mai bun, integrează în societate persoanele defavorizate și asigură tuturor șanse echitabile. Mai mult, sprijină locurilor de muncă pentru toți cetățenii UE prin investiții în capitalul uman al Europei.Acest aspect prezintă două laturi importante: pe termen scurt –atenueză consecințele crizei economice actuale, în special creșterea șomajului și a nivelului de sărăcie, iar termen mai lung – ca parte a strategiei Europei, remodelează economia, creând nu doar locuri de muncă, ci și o societate favorabilă incluziunii. Investind în cetățenii Europei și în competențele lor – angajați sau șomeri, tineri sau vârstnici,în fiecare an, Fondul ajută aproximativ 10 milioane de oameni la locul lor de muncă sau la îmbunătățirea competențelor pentru a-și găsi de lucru în viitor. Strategia și bugetul FSE sunt negociate și stabilite în comun de guvernele statelor membre, Parlamentul European și Comisie. În cadrul finanțării, au acces o gamă largă de organizații – organisme publice, companii private și societatea civilă – care ajută practic oamenii să își găsească de lucru sau să își păstreze locul de muncă.
Total votes: 6
Peer vote

Fondul Social European este ceea ce Uniunea Europeană folosește în principal în problematica ocupării forței de muncă și promovarea incluziunii sociale, astfel UE ajută persoanele aflate în cadrul comunitătii europene să își gasească un loc de muncă, integrează în societate persoanele defavorizate și asigură tuturor șanse mai echitabile la viață. Potrivit statisticilor, fondul ajută aproximativ 10 milioane de oameni la locul lor de muncă sau la îmbunătățirea competențelor pentru a-și găsi lucru în viitorul apropiat. În ceea ce privește viziunea, FSE este bivalentă, având o viziune pe termen scurt ce are ca obiectiv atenuarea crizei economice și stoparea creșterii somajului și a sărăciei, iar la nivel de viziune pe termen lung își propune nu numai crearea de locuri de muncă, dar și favorizarea incluziunii sociale. Nu în ultimul rând, la nivel mijloace materiale, strategia și bugetul FSE sunt negociate și stabilite în comun de guvernele statelor membre, Parlamentul European si Comisie.
Total votes: 5
Peer vote

The European Social Fund (ESF) was set up under the Treaty of Rome with a view to improving workers’ mobility and employment opportunities in the common market. Its tasks and operational rules were subsequently revised to reflect developments in the economic and employment situation in the Member States, as well as the evolution of the political priorities defined at EU level.
Total votes: 2
Peer vote

În Europa și în România, FSE sprijină piața muncii, ajutând oamenii să obțină locuri de muncă mai bune și să asigure un nivel de trai mai echitabil și mai multe oportunități de angajare pentru toți cetățenii UE. Aceasta face acest lucru investind în capitalul uman al Europei - lucrătorii săi, tinerii, grupurile dezavantajate și toți cei care caută un loc de muncă. Zeci de mii de proiecte ai FSE sunt active în orașele, orașele, comunitățile rurale și cartierele Europei. Ele deschid ușile pentru o mai bună calificare, o muncă, o calificare și o societate mai incluzivă pentru toți europenii. FSE îi ajută pe oameni să intre pe piața muncii prin îmbunătățirea calificărilor și a competențelor necesare pentru a răspunde cerințelor la locul de muncă. Sunt depuse eforturi pentru a facilita accesul la locuri de muncă, în special pentru șomerii pe termen lung și cei inactivi din punct de vedere economic, lucrătorii în vârstă, persoanele cu handicap și persoanele cu un nivel mai scăzut de educație. Sprijinul presupune îmbunătățirea abilităților, încurajarea mobilității forței de muncă între diferite regiuni din România și ajutarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Tinerii care nu sunt în educație, formare sau angajare ,sunt ajutați prin măsuri adaptate la profilurile și nevoile lor, cum ar fi "Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor".
Total votes: 4
Peer vote

FSE investeşte în oameni, punând accentul pe îmbunătăţirea oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă şi de educaţie în cadrul Uniunii Europene. Acesta vizează, de asemenea, îmbunătăţirea situaţiei persoanelor celor mai vulnerabile care se confruntă cu riscul de sărăcie. FSE investește în toate regiunile UE. Pentru perioada 2014-2020, peste 80 de miliarde de euro sunt alocațe statelor membre pentru investiții în capitalul uman. La această sumă se mai adaugă cel puțin 3,2 miliarde de euro, alocate inițiativei "Locuri de muncă pentru tineri".Pentru perioada 2014-2020, FSE va pune accentul pe patru dintre obiectivele tematice ale politicii de coeziune: promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor, promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei, efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării competenţelor şi al învăţării pe tot parcursul vieţii şi consolidarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice. În plus, 20% dintre investiţiile FSE vor viza activităţile de îmbunătăţire a incluziunii sociale şi de combatere a sărăciei. Aceasta este cunoscută sub denumirea de concentrare tematică. Consider aceste inițiative foarte bine venite, în special în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Sunt de părere ca aceasta este una din problemele majore cu care se confruntă tinerii din zilele noastre.
Total votes: 3
Peer vote

FSE este principalul instrument al Europei pentru promovarea ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale - ajutând oamenii să obțină un loc de muncă (sau un loc de muncă mai bun), integrarea persoanelor defavorizate în societate și asigurarea unor oportunități de viață mai echitabile pentru toți. Acest lucru se realizează prin investirea în poporul european și în competențele sale - angajați și șomeri, tineri și bătrâni. În fiecare an, Fondul ajută aproximativ 10 milioane de oameni să lucreze sau să-și îmbunătățească abilitățile pentru a-și găsi munca în viitor. Asta e important: pe termen scurt - să atenueze consecințele actualei crize economice, în special creșterea nivelului șomajului și sărăciei; pe termen lung - ca parte a strategiei Europei de a-și remodela economia, creând nu doar locuri de muncă, ci și o societate incluzivă. Timp de șaizeci de ani, Comisia Europeană lucrează în parteneriat cu statele membre pentru a oferi oamenilor oportunitatea de a-și îmbunătăți perspectivele de angajare. Pe parcursul anului 2017, cea de-a 60-a aniversare a FSE este comemorată în numeroase evenimente regionale și naționale. În perioada 2014-2020 FSE va oferi aproximativ 80 de miliarde de euro (în prețuri curente) în finanțare pentru: să instruiască oamenii și să îi ajute să ajungă la lucru promovarea incluziunii sociale îmbunătățirea educației și formării profesionale îmbunătățirea calității serviciilor publice din țara dvs.
Total votes: 1
Peer vote