What is the best way of dealing with pollution in the EU?

Tradeable pollution permits.
9% (12 votes)
Pigouvian taxes.
22% (31 votes)
Regulation of emmission standards.
69% (95 votes)
Total votes: 138

Comments

Poluarea este una dintre principalele probleme cu care se confruntă omenirea la momentul acesta. Întâlnim poluarea în aer, apă și pământ. Industria este, la momentul actual, principalul poluant la scară mondială. Procesele de producţie industrială şi producţia de energie a industriei, sunt principalele surse ale poluării atmosferice dar la acestea putem adăuga orice arderi din care rezultă substanţe poluante. Gazele industriale, gazele rezultate din arderi, fie ca e vorba de incalzirea locuintelor sau de gazele de esapament eliminate de autovehicule, polueaza atmosfera cu numeroase substante daunatoare sănătăţii. Gazele de sera, rezultate din procesele industriale si din agricultura deregleaza echilibrul atmosferic,reţin gazele infraroşii si le reflecta pe suprafaţa Pamântului. În consecinţă creşte temperatura medie globala. Sistemul UE de comercializare a cotelor de emisii (EU ETS) reprezintă o piatră de temelie a politicii UE si instrumentul său cheie pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Acesta este cea mai eficienta metoda pentru a contracara poluarea in UE si se bazează pe principiul “limitează şi comercializează”, fiind un instrument utilizat în cadrul politicii Uniunii referitoare la schimbările climatic. Emisiile provenite de la instalatii din sistem au scazut in 2015 cu 5% fata de anul 2013 si obiectivul este ca acestea sa fie cu 43% mai mici pana in anul 2030. Impozitele Pigouviene sunt metodă propusă de soluționare a costurilor de tranzacție pentru economiile externe. Aceste taxe sunt destinate corectării preţurilor prin luarea în calcul a costurilor externe. Obiectivul taxelor pigouviene este de a incita consumatorul sau producătorul să adopte un comportament care să ţină seama de ansamblul costurilor ocazionate sa activitatea desfăşurată. Printre alte metode de limitare a poluarii putem enumera:conceptul de Smart Energy Systems,Tesla Gygafactory,National Ignition Facility etc.
Total votes: 10
Peer vote

Calitatea vieții este deseori pusa in pericol de unele actiuni pe care le întreprindem si care in fond genereaza impacte fie pozitive, fie negative. Spre exemplu, o problema constantă pusă în discutie si de actualitate, in special in cadrul implementării politicilor Uniunii Europene este poluarea atmosferica. Pulberile de suspensie, dioxidul de azot si ozonul de la nivelul solului genereaza permanent consecinte nefaste asupra sanatatii umane. Aceste surse de poluare provin in special din cadrul proceselor industriale, din industria chimica sau prin arderea combustibililor pentru a produce energie electrică. Uniunea Europeană oferă permanent solutii si masuri, implementeaza politici aferente pentru a imbunatatii calitatea aerului si implicit a sanatatii umane. Inca din anul 1990, este creată Agenția Europeană de Mediu care se ocupă cu punerea in aplicare a legislatiei UE priviind emisiile atmosferice. Consider ca, sistemul de comercializare a cotelor de emisii în Europa ( EU-ETS) reprezintă o metodă şi o politică eficientă de a diminua emisiile de dioxid de carbon si a altor gaze prin comercializarea lor, respectiv prin reducerea lor în cadrul UE. În prezent, EU-ETS işi propune să reduca in următorii ani, 2021-2030, cotele de emisii cu pana la 43% față de anul 2005 prin fixarea unor preturi de comercializare a certificatelor de emisii a gazelor cu efect de seră. Acestă fază de implementare si progres îi conferă o poziție remarcabilă prin faptul ca este primul si cel mai mare sistem international de comercializare a cotelor de emisii, fiind în acelasi timp si un obiectiv remarcabil al UE de a imbunătății calitatea aerului si de a proteja mediul.
Total votes: 11
Peer vote

Dupa cum bine stim, poluarea reprezinta un subiect foarte controversat in zilele noastre. Aglomerația urbană, numărul de mașini mereu în creștere, șantierele permanente ne îngrijorează de fiecare dată când ieșim din casă, când ajungem în centrul orașului ori când vrem să traversăm pur și simplu strada. Ne gândim că suntem în România secolului XXI, în Uniunea Europeană chiar, adică într-o lume civilizată, preocupată mereu de sănătate și de mediul în care trăim. Una din cele mai mari probleme cauzate de poluarea aerului este încălzirea globală, o creștere a temperaturii Pământului cauzată de acumularea unor gaze atmosferice cum ar fi dioxidul de carbon. Odată cu folosirea intensivă a combustibililor fosili în secolul XX, concentrația de dioxid de carbon din atmosferă a crescut dramatic. Dioxidul de carbon și alte gaze, cunoscute sub denumirea de gaze de seră, reduc căldura disipată de Pământ dar nu blochează radiațiile Soarelui. Din cauza efectului de seră se asteaptă ca temperatura globală să crească cu 1,4° C până la 5,8° C până în anul 2100. Chiar dacă această tendință pare a fi o schimbare minoră, creșterea ar face ca Pământul să fie mai cald decât a fost în ultimii 125.000 ani, schimbând probabil tiparul climatic, afectând producția agricolă, modificând distribuția animalelor și plantelor și crescând nivelul mării. În Europa, emisiile multor poluanți atmosferici au scăzut substanțial în ultimele decenii, determinând o îmbunătățire a calității aerului în regiune. Cu toate acestea, concentrațiile poluanților atmosferici continuă să fie foarte mari, iar problemele legate de calitatea aerului persistă. O proporție semnificativă a populației Europei locuiește în zone, în special orașe, unde apar depășiri ale standardelor de calitate a aerului: poluarea cu ozon, dioxid de azot și pulberi în suspensie (PM) induce riscuri grave pentru sănătate. Mai multe țări au depășit în 2010 una sau mai multe limite de emisie la patru poluanți atmosferici importanți. Reducerea poluării atmosferice rămâne așadar importantă. Actiunile pentru reducerea poluarii sunt esentiale daca vrem ca viata pe Pamant sa continue. Ele pot fi intreprinse numai de guverne si sunt costisitoare. Dar ar trebui sa fim dispusi sa platim scump supravietuirea omenirii.
Total votes: 12
Peer vote

Poluarea este o problema cu care aproximativ toate țările se confrunta. Peste 90% din populaţia urbană a Uniunii Europene este expusă poluării cu particule fine peste nivelul maxim admis de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. În plus, 98% dintre europeni sunt expuşi unor concentraţii de ozon la nivelul solului peste recomandările OMS. Datele provin dintr-un raport prezentat de Agenţia Europeană de Mediu. La nivelul Comisiei Europene au fost luate mai multe masuri pentru ca nivelul poluării sa fie mai redus. Principala sursă de poluare este omul prin exitinderea construcţiilor, schimbarea uleiului la maşină, vopsirea casei, arderea combustibilor fosili, consumul de electricitate, dar şi altele. Poluarea apelor este cauzata de apa menajera si cea rezultata in urma proceselor industriale de productie, deversarea deseurilor radioactive, deversarile accidentale de petrol si nu in ultimul rand de incalzirea globala. Obiectivul UE pe termen lung este de a atinge niveluri ale calității aerului care să nu afecteze sau să inducă riscuri inacceptabile pentru sănătatea umană și mediu. UE acționează pe mai multe niveluri pentru a reduce expunerea la poluarea aerului: prin legislație;prin cooperarea cu sectoarele responsabile cu poluarea aerului, precum și cu autoritățile internaţionale, naţionale şi regionale, cu organizațiile neguvernamentale și prin cercetare.
Total votes: 10
Peer vote

Poluarea a devenit pentru prima data o preocupare pentru UE inca din timpul anilor 1970, UE gasind 3 mecanisme de gestionare a acestei probleme: norme generale privind calitatea aerului, limite nationale privind totalul emisiilor poluante, acte legislative specifice privind sursa poluarii. Asadar, pe baza obiectivelor propuse, UE a adoptat o serie de directive (Directiva 2008/50/CE) si a lansat o serie de strategii si programe precum programul „Aer curat pentru Europa”. Dintre toate acestea, principalul instrument pentru aceasta problema este Directiva privind plafoanele nationale de emisie. Dupa parerea mea, toate metodele enumerate pentru combaterea poluarii (permise de poluare, taxe pigouviene si reglementari privitoare la emisii) ar putea fi eficiente, in limita in care sunt concepute pentru fiecare stat in parte. Toate acestea ar putea avea avantaje, ajungandu-se la un obiectiv propus, si anume reducerea poluarii, dar si dezavantaje, cetatenii fiind afectati de taxele pigouviene, producatorii si fabricile de pe urma reglementarilor privitoare la emisii, etc. Consider ca reglementarile, indiferent de natura, ar trebui sa tina cont de nivelul de dezvoltare al statului. Astfel, un stat care a atins un nivel ridicat de dezvoltare nu ar trebui sa aiba aceleasi cote de emisii permise, la fel ca un stat slab dezvoltat sau in curs de dezvoltare, deoarece, pentru a se dezvolta si pentru a ajunge la nivelul actual, a fost si el nevoit sa polueze destul de mult.
Total votes: 11
Peer vote

Poluarea a fost una dintre preocupările politice principale ale Europei de la sfârșitul anilor 1970. Politica Uniunii Europene privind calitatea mediului vizează dezvoltarea și implementarea instrumentelor adecvate pentru îmbunătățirea calității acestuia. Principalele instrumente sunt o serie de directive care stabilesc standardele de calitate a mediului înconjurător pentru a asigura protecția împotriva concentrațiilor excesive de poluare, pe baza celor mai recente cercetări privind efectele poluării asupra sănătății. Poluarea aerului, murdăria și zgomotul au fost printre cele mai comune forme de poluare care afectează populațiile din UE. Expunerea la aceste forme de poluare ar fi afectat sănătatea umană și, prin urmare, ar afecta calitatea vieții. Poluanții atmosferici, cum ar fi particulele, pot fi periculoși pentru sănătate, în special pentru persoanele cu afecțiuni cardiace și pulmonare. Particulele sunt suficient de mici pentru a fi transportate în plămâni și pentru a provoca inflamații. Conform datelor disponibile la nivelul UE, expunerea raportată a populației la poluare, murdărie și alte probleme de mediu a scăzut în ultimul deceniu. Același lucru poate fi observat și pentru expunerea la zgomot de la vecini sau de la stradă. Cu toate acestea, în 2013, aproximativ unul din șapte persoane a declarat că este încă expus la poluare și unul din cinci la zgomot. În plus, în majoritatea statelor membre UE, persoanele expuse riscului sărăciei au fost mai expuse poluării și zgomotului decât populația care nu prezintă risc. În urma punerii în aplicare a politicilor și legislației UE, expunerea populației orășenești la PM a scăzut începând cu 2005, dar există diferențe considerabile între statele membre. Dupa parerea mea, cea mai eficientă măsură de a reduce poluarea în UE este comercializarea cotelor de emisii si reducerea acestora. In vederea indeplinirii acestui scop UE a dezvoltat Sistemul UE de comercializare a cotelor de emisie (EU ETS). Sistemul UE de comercializare a cotelor de emisie (EU ETS) este primul și până acum cel mai mare sistem de "cap-and trade" la nivel de instalație pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES). Sistemul urmărește să ajute UE să atingă atât obiectivele imediate, cât și pe termen lung, de reducere a emisiilor prin "promovarea reducerii emisiilor într-o manieră rentabilă și eficientă din punct de vedere economic. Principalele caracteristici ale EU ETS sunt plafonul de emisii (un plafon al valorii maxime) și comercializarea certificatelor de emisii UE (EUA). Plafonul garantează că emisiile totale sunt păstrate la un nivel prestabilit (și nu se ridică deasupra acestuia - în perioada pentru care se aplică plafonul).
Total votes: 11
Peer vote

Printre solutiile propuse de UE privind problema poluarii la nivel european regasim, inevitabil, taxele pigouviene - care sunt destinate sa corecteze preturile de baza, implicand si costurile externe pe care le presupune continuarea actiunilor si activitatile poluante de zi cu zi. Scopul acestora, este, bineinteles, eficacitatea economica la nivel national si, prin extensie, european. Daca ar fi sa luam un exemplu concret, o taxa asupra emisiilor ia in considerare : reducerea cantitatii de elemente poluante deversate, substitutii tehnice catre metode mai putin nocive pentru mediul inconjurator, dezvoltarea si cercetarea in vederea evidentierii unor noi modalitati de productie si intretinere a mijloacelor - pana acum - poluante. Cu toate ca permisele de poluare comercializate pot genera, de asemenea, compensatii pentru poluarea provocata, limitele acestora le fac sa nu atinga eficienta dorita. De asemenea, posibilitatea de procurare facila a permiselor de poluare prezinta riscul unui control slab asupra concordantei intre realitate si parametrii de poluare declarati. Din aceasta perspectiva, consider ca taxele pigouviene sunt cele mai eficiente metode de combatere a poluarii la nivel european.
Total votes: 12
Peer vote

În prezent, Uniunea Europeana se concentreaza pe prevenirea poluarii si de asemenea pe a determina companiile care sunt un pericol pentru mediu, sa-si asume responsabilitatea, prin plata unor taxe. Aerul poluat poate avea consecinte grave asupra sanatatii indivizilor, iar acest lucru, a devenit îngrijorător și de aceea se cauta cele mai bune solutii pentru protejarea mediului. UE a formulat norme care se refera la reducerea treptata a substantelor periculoase, de natura chimica. De asemnea, informarea publicului despre masurile luate, este un factor important pentru a încuraja protejarea pe cat posibil, a mediului în care trăim.
Total votes: 8
Peer vote

Poluarea poate avea consecințe grave asupra sănătății. Eforturile UE se concentrează pe prevenirea poluării și pe stabilirea unui preț pe poluare – astfel încât întreprinderile să își asume răspunderea pentru acțiunile lor. În fiecare an, sute de mii de europeni mor prematur pentru că respiră un aer poluat. Industria, transporturile și încălzirea locuințelor contribuie la poluarea aerului; de aceea au fost elaborate măsuri care să stopeze poluarea înainte de a se produce efectiv. Legislația de mediu a UE se bazează pe principiul „poluatorul plătește",adica acele taxe pigouviene, care identifică sursa de poluare și îi obligă pe poluatori să plătească pentru daunele pe care le-au provocat. În acest fel, întreprinderile sunt încurajate să elimine poluanții nocivi înainte de a produce daune.
Total votes: 10
Peer vote

Obiectivul Uniunii Europene pe termen lung este de a atinge niveluri ale calității aerului care să nu afecteze sau să inducă riscuri inacceptabile pentru sănătatea umană și mediu. UE acționează pe mai multe niveluri pentru a reduce expunerea la poluarea aerului: prin legislație;prin cooperarea cu sectoarele responsabile cu poluarea aerului, precum și cu autoritățile internaţionale, naţionale şi regionale, cu organizațiile neguvernamentale și prin cercetare. Politicile UE au scopul de a reduce expunerea la poluarea aerului prin reducerea emisiilor şi prin stabilirea limitelor şi a valorilor ţintă pentru calitatea aerului.De asemenea Uniunea Europeana taxeaza poluatorii prin taxele pigouviene, incercand astfel ca,cei din industrie sa emita mase mai mici de poluanti nocivi.
Total votes: 9
Peer vote