2019 Class of 'Economie politică europeană' by Ion Mușchei