2019 Class of 'Economia politică europeană - SP1 - RISE2' by Ion Mușchei