EUROSCI Network

EUROSCI este o rețea de actori academici internaționali (cum ar fi universități, centre de cercetare, departamente, echipe, experți individuali) care au un interes comun în studiul Uniunii Europene și al integrării europene dintr-o perspectivă științifică. Rețeaua permite colectarea de informații, schimbul de practici, dezvoltarea de cunoștințe și promovarea unei mai bune înțelegeri a procesului de integrare europeană pe tot globul.

Activitățile rețelei includ: colectarea și promovarea informațiilor și rezultatelor privind metodologiile aplicate cercetării și predării la nivel înalt privind studiile UE; consolidarea cooperării între diferitele universități și alte organisme relevante din întreaga Europă și din întreaga lume; schimbul de cunoștințe și expertiză pentru îmbunătățirea bunelor practici; și încurajarea cooperării și a schimburilor cu actorii publici din interiorul și din afara UE privind subiecte extrem de relevante ale UE.

Inițiativele concrete includ o platformă cooperativă de învățamânt online care include mai mult de o duzină de site-uri universitare afiliate din opt țări diferite și șase centre naționale EUROSCI în regiuni strategice (Brazilia, Canada, Nigeria, Marea Britanie, India și Rusia), organizarea unui curs masiv on-line de integrare europeană, organizarea de seminarii online comune și cotutela transnațională de doctorate.

Affiliation: 
Dates: 
1 January, 2017